Spotkanie IPMA Polska

Walne Zebranie Delegatów

Terminy
Data: 
2016-06-17 15:00 - 15:15

Działając na podstawie §17 Statutu International Project Management Association Polska, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Delegatów na dzień 17 czerwca 2016 roku o godzinie 15:00 (pierwszy termin) i o godzinie 15:15 (termin drugi) w Warszawie (dokładne miejsce zostanie podane wkrótce).

Relacja z wydarzenia THE AGILE WAY oraz PROJEKTY PONAD GRANICAMI 2014-04-08

Temat Agile jest już modny od jakiegoś czasu, dobrze jest prowadzić projekty zwinnie i bez biurokracji. Potwierdziło to dyskusja, jaka się rozwinęła podczas spotkania.

Spotkanie Rad Grup Regionalnych IPMA Polska

Terminy
Data: 
2012-09-27 14:00 - 18:00
Termin zgłoszeń: 
2012-09-04

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że spotkanie Rad Grup Regionalnych odbędzie się dnia 27 września 2012 roku (czwartek) w Warszawie w godz. od 14.00 do 18.00 (część oficjalna).

Na spotkaniu omówione zostną następujące tematy:

1. Sprawy bieżące IPMA Polska

2. Prezentacja Grup Regionalnych - możliwości współpracy pomiędzy grupami

Spotkanie Rad Grup Regionalnych IPMA Polska

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że spotkanie Rad Grup Regionalnych odbędzie się dnia 27 września 2012 roku (czwartek) w Warszawie w godz. od 14.00 do 18.00 (część oficjalna).

Na spotkaniu zostaną omówione następujące tematy:

1. Sprawy bieżące IPMA Polska

2. Prezentacja Grup Regionalnych - możliwości współpracy pomiędzy grupami

Konkurs na najaktywniejszą Grupę Regionalną IPMA Polska - aktualizacja 30.06.2012

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy ranking Grup Regionalnych IPMA Polska z punktacją na dzień 30 czerwca 2012 roku.

Przypominamy , że na punktację składają się:

a. Spotkania + listy obecności

b. Publikacje członków GR

c. Nagroda PPEA

d. Liczba aktywnych członków GR na rok 2012

Walne Zebranie Delegatów

Terminy
Data: 
2012-06-29 17:45 - 22:00

Szanowni Państwo, Członkowie International Project Management Polska,

 W imieniu Zarządu IPMA Polska pragnę powiadomić Państwa o zwołaniu przez Zarząd Sprawozdawczego Walnego Zebrania Delegatów  na dzień 29 czerwca 2012 roku w Warszawie.

Podczas Zebrania Delegatów zostanie zaprezentowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2011.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SPMP

Terminy
Data: 
2011-09-28 18:00 - 20:00

Szanowni Państwo, Członkowie Stowarzyszenia Project Management Polska,

 

W imieniu Zarządu SPMP pragnę powiadomić Państwa o zwołaniu przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków SPMP na dzień 28 września 2011 roku w Warszawie.

Posyłam linki do następujących dokumentów: zawiadomienie o Walnym, zaproszenie, pełnomocnictwo oraz projekt regulaminu wyboru delegatów:

 

Zawiadomienie o Walnym do pobrania tutaj

Zjazd grup regionalnych

Subskrybuje zawartość