Poziom IPMA-D

Certified Project Management Associate


IPMA Poziom D: Certified Project Management Associate (Certyfikowany Specjalista  ds. Zarządzania Projektami)

Kandydat posiada wiedzę w zakresie Elementów Kompetencji związanych z zarządzaniem projektami. Kandydaci na tym poziomie certyfikacji zazwyczaj posiadają szeroką wiedzę z zakresu zarządzania projektami i potrafią pracować w zespole projektowym

Wymagania wejściowe: Nie jest wymagane żadne doświadczenie, sprawdzana jest jedynie wiedza na temat Elementów Kompetencji związanych z zarządzaniem projektami.

Przewodnik IPMA-D
Podstawą systemu certyfikacji IPMA 4-L-C jest publikacja ICB3.0 (IPMA® Competence Baseline).
W Polsce obowiązuje narodowa wersja ICB3.0 – Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA® NCB3.0 (National Competence Baseline). Stanowią one podstawę do certyfikacji prowadzonej przez Biuro CERT IPMA Polska.
W uzupełnieniu do NCB3.0, dla lepszego zrozumienia systemu certyfikacji IPMA na poziomie D oraz poprawy przejrzystości, jednoznaczności i obiektywności systemu, opracowano cztery przewodniki po certyfikacji IPMA-D. Zawierają one informacje niezbędne dla osób ubiegających się o certyfikat IPMA-D (Certified Project Management Associate).
  • Przewodnik NCB3.0 IPMA-D Certyfikacja (zawiera opis formalnych wymagań procedury aplikacyjnej) [pobierz]
  • Przewodnik NCB3.0 IPMA-D Egzamin certyfikacyjny (przedstawia system oceny kompetencji) [pobierz]
  • Przewodnik NCB3.0 IPMA-D Wymagania kompetencyjne (przedstawia wymagania kompetencyjne) [pobierz]
  • Przewodnik NCB3.0 IPMA-D Literatura (przedstawia wykaz zalecanej podstawowej literatury) [pobierz]
Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania: 
 
UWAGA!! NOWE ZASADY CERTYFIKACJI IPMA

Od 2 listopada 2018 obowiązuje nowym systemem certyfikacji IPMA, według Wytycznych Kompetencji Indywidualnych IPMA ICB4. Osoby, które rozpoczęły procedurę certyfikacji przed tym terminem, będą mogły wybrać dotychczasowy lub nowy system egzaminowania. Również osoby uczestniczące w cyklu szkoleniowym rozpoczętym przed 2 listopada br., np. w Autoryzowanych Jednostkach Szkoleniowych IPMA Polska, mają możliwość wybrać dotychczasowy lub nowy system egzaminowania. Okres przejściowy w procesie egzaminowania kończy się z dniem 30 czerwca 2019 roku. Po tej dacie będzie obowiązywał tylko nowy system certyfikacji oparty na ICB4.0.

Dokumenty zgłoszeniowe wg nowych wytycznych ICB4 do pobrania: 
W uzupełnieniu do ICB4, dla lepszego zrozumienia systemu certyfikacji IPMA na poziomie D oraz poprawy przejrzystości, jednoznaczności i obiektywności systemu, opracowano Przewodnik dla Kandydatów do certyfikacji IPMA-D (pobierz).

Zapraszamy do pobrania plik: "Międzynarodowe Przepisy Certyfikacji IPMA do oceny osób indywidualnych w Zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami (ICR4)". [pobierzDokument ten zawiera wyciąg przepisów i wytyczne dla kandydatów do certyfikacji IPMA wg wytycznych ICB4.

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia