Certyfikacja IPMA 4-L-C

CERTYFIKACJA PROJECT MANAGERA W SYSTEMIE IPMA 4-L-C

IPMA CertyfikatInternational Project Management Association (IPMA) jest światową organizacją non-profit, wspierającą rozwój dyscypliny project management. IPMA zrzesza 63 stowarzyszeń członkowskich z całego świata.

International Project Management Association Polska (IPMA Polska) jest częścią International Project Management Association (IPMA) jako jedyna polska organizacja członkowska.

Federacja stowarzyszeń IPMA, obejmująca kilkadziesiąt organizacji narodowych z całego świata, współpracuje w tworzeniu i ugruntowywaniu uniwersalnego standardu kompetencji w zarządzaniu projektami. IPMA Polska podpisało umowę z IPMA dotyczące walidacji programów kwalifikacji i kompetencji oraz prowadzi wielopoziomowy program certyfikacji w zarządzaniu projektami. Od 2002 r. przeprowadza certyfikację, wydając globalnie uznawane certyfikaty IPMA.

IPMA aktywnie promuje na całym świecie zarządzanie projektami wśród organizacji i grup interesu. Przyczynia się do wzrostu prestiżu profesji kierownika projektu poprzez certyfikację, przyznawanie nagród dla zespołów projektów i osób indywidualnych oraz wydawanie licznych publikacji na temat zarządzania projektami.

Uniwersalny, czterostopniowy system certyfikacji IPMA został opracowany jako proces ciągłego udoskonalania i rozwijania kompetencji project managera. Każdy kolejny stopień tego systemu łączy w sobie zweryfikowane kompetencje oraz rozwój samoświadomości.

Poziomy certyfikacji tworzą odpowiednią strukturę dla kształtowania ścieżek kariery oraz organizacyjnych modeli dojrzałości, a także dla programów rozwoju personelu pojedynczych osób, firm i innych organizacji.

certyfikacja

Podstawą 4-stopniowego systemu certyfikacji IPMA w Polsce są Wytyczne Kompetencji INdywidualnych IPMA (NCB) . NCB opisuje 46 elementów kompetencji profesjonalnego zarządzania projektami, a także określa wiedzę i doświadczenie wymagane od project managerów na każdym z czterech poziomów certyfikacji.

NCB dostępne jest zarówno w wersji książkowej, jak i elektronicznej. Można je także nieodpłatnie pobrać ze strony wytyczne NCB

Ocena kandydata obejmuje 3 obszary kompetencji: behawioralne, techniczne oraz kontekstualne. Na ocenę składają się: samoocena kandydata, rozmowa indywidualna oraz wynik egzaminu pisemnego.

Językiem obowiązującym w procedurze certyfikacji jest język polski. 

System certyfikacji jest otwarty dla wszystkich osób zainteresowanych potwierdzeniem swoich kompetencji. Ukończenie jakiegokolwiek szkolenia nie jest warunkiem wstępnym dla Aplikantów do certyfikacji.

Uwzględnienie cech osobowości kandydata czyni certyfikację IPMA wyjątkową.

System certyfikacji umożliwia pracodawcy, a także firmie dobranie właściwego project managera do odpowiedniego projektu, w oparciu o mocne strony kandydata.

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia