Poziom D

Od dnia 1 stycznia 2015 roku obowiązuje nowy zestaw egzaminacyjny IPMA-poziom-D

Struktura egzaminu po modyfikacji:

- egzamin zawiera więcej zadań obliczeniowych, mniej pytań testowych,

- ograniczona została liczba rozdziałów zawierających pytania testowe, które sprawdzają kompetencje techniczne,

- większy nacisk położony jest na umiejętności praktyczne,

- liczba punktów (120) pozostała taka sama,

- obszary kompetencji: Kompetencje techniczne (75%) – są weryfikowane w praktyce, a nie pytaniami testowymi, Kompetencje behawioralne (12,5%), Kompetencje kontekstowe (12,5%),

- zmieniła się forma egzaminu: Testy wyboru (25%), Pytania otwarte (16,5%), Zadania otwarte (16,5%), Zadania obliczeniowe (42%).

 
BYŁOJEST

5 rozdziałów pytań testowych (po 10 pytań w każdym rozdziale)

3 rozdziały pytań testowych (po 10 pytań w każdym rozdziale)
2 rozdziały pytań otwartych (po 5 pytań)bez zmian

2 rozdziały zadań otwartych (każdy po jednym zadaniu opartym na tym samym studium przypadku)

bez zmian
3 rozdziały zadań obliczeniowych (każdy po jednym zadaniu niezależnym od innych)5 rozdziałów zadań obliczeniowych (każdy po jednym zadaniu niezależnym od innych)

W związku z tym zwracamy się do ośrodków szkoleniowych i trenerów zarzadzania projektami z prośbą o uwzględnienie tych zmian w procesie przygotowania do egzaminu IPMA-D.

Biuro Cert IPMA Polska

 

 

Certified Project Management Associate

Wymagania wejściowe:
Doświadczenie w elementach kompetencji w zarządzaniu projektami nie jest obowiązkowe, ale korzystne jest, jeśli kandydat stosował już do pewnego stopnia wiedzę w zarządzaniu projektami
Podstawowe kompetencje:
Kandydat powinien posiadać wiedzę o zarządzaniu projektami we wszystkich elementach kompetencji
Wymagania dodatkowe:
Kandydat może w praktyce użyć dowolnego elementu kompetencji w zarządzaniu projektami. Może pracować w niektórych obszarach jako specjalista.
Kandydat pracuje jako członek zespołu projektu lub jako członek zespołu personelu projektu.
Kandydat posiada szeroką wiedzę o zarządzaniu projektami i zdolność do jej zastosowania.
 
Przewodnik IPMA-D
Podstawą systemu certyfikacji IPMA 4-L-C jest publikacja ICB3.0 (IPMA® Competence Baseline).
W Polsce obowiązuje narodowa wersja ICB3.0 – Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA® NCB3.0 (National Competence Baseline). Stanowią one podstawę do certyfikacji prowadzonej przez Biuro CERT IPMA Polska.
W uzupełnieniu do NCB3.0, dla lepszego zrozumienia systemu certyfikacji IPMA na poziomie D oraz poprawy przejrzystości, jednoznaczności i obiektywności systemu, opracowano cztery przewodniki po certyfikacji IPMA-D. Zawierają one informacje niezbędne dla osób ubiegających się o certyfikat IPMA-D (Certified Project Management Associate).
  • Przewodnik NCB3.0 IPMA-D Certyfikacja (zawiera opis formalnych wymagań procedury aplikacyjnej) [pobierz]
  • Przewodnik NCB3.0 IPMA-D Egzamin certyfikacyjny (przedstawia system oceny kompetencji) [pobierz]
  • Przewodnik NCB3.0 IPMA-D Wymagania kompetencyjne (przedstawia wymagania kompetencyjne) [pobierz]
  • Przewodnik NCB3.0 IPMA-D Literatura (przedstawia wykaz zalecanej podstawowej literatury) [pobierz]
Wzory dokumentów zgłoszeniowych do pobrania: 
 
IPMA Polska oferuje - wraz z certyfikatem - przyznanie darmowego 12 miesięcznego członkostwa. Oferta dotyczy wyłącznie osób, które w momencie aplikowania do certyfikacji nie mają statusu członka IPMA Polska. 
 
 
 

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia