Wymagania i Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA (NCB)

Wymagany zakres wiedzy

Oddajemy w Państwa ręce: „Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA (National Competence Baseline - NCB), wersja 3.0" – polskie tłumaczenie Wytycznych Kompetencji IPMA (International Competence Baseline - ICB).

Wytyczne te przedstawiają oficjalne definicje kompetencji wymaganych przez IPMA od osób kierujących przedsięwzięciami, w celu ich certyfikacji w ramach uniwersalnego czteropoziomowego systemu certyfikacji.

Wytyczne Kompetencji IPMA stanowią wspólny dokument ramowy, wykorzystywany przez wszystkie stowarzyszenia członkowskie oraz jednostki certyfikujące IPMA w celu zapewnienia stosowania konsekwentnych i ujednoliconych standardów. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób zainteresowanych praktycznymi zastosowaniami Wytycznych Kompetencji IPMA, opisujemy każdy poziom procesu certyfikacji wraz z taksonomią oraz arkuszem samooceny.

Wytyczne Kompetencji IPMA stanowią podstawę do certyfikacji przez jednostki certyfikujące stowarzyszeń członkowskich, które wykorzystują opisane tu elementy kompetencji w procesie oceny kandydatów.

Książkę adresowana jest do osób zainteresowanych problematyką zarządzania projektami, programami i portfelem, ale też do organizacji które w bezpośredni lub pośredni sposób są związane z tym zarządzaniem.

Książka została przetłumaczona i zredagowana przez doświadczonego tłumacza, który od dawna związany jest ściśle ze środowiskiem project management w Polsce, oraz trzech asesorów IPMA z wieloletnim doświadczeniem projektowym z różnych branż. Podczas dyskusji redakcyjnych i pracy nad tekstem starano się zadbać o jasny przekaz merytoryczny i zachowanie wierności intencji oryginału.

 

Publikację można pobrać w wersji elektronicznej - plik PDF.

Plik ten zajmuje około 7 MB.

Pobierz: NCB30_PL.pdf
lub
Pobierz: NCB30_PL.zip

 

Publikację tę przygotowali:
Redaktorzy NCB : Bogumił Dałkowski, Marek Zalewski, Leszek Staśto 

Publikacja ma zastrzeżone prawa autorskie.