HRP Group

HRP to profesjonalna marka na polskim rynku usług doradczo-badawczych. Celem działania firmy jest dostarczanie szerokiego wachlarza efektywnych rozwiązań z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim i rozwijania potencjału pracowniczego. HRP prowadzi specjalistyczne programy szkoleniowe dla kadry menedżerskiej w obszarze Project Management. Specjalizuje się także w badaniach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, realizowanych m.in. w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.Działania HRP, podnoszące jakość pracy osób zatrudnionych w organizacjach, są ukierunkowane na wspieranie rozwoju firm sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw, instytucji szkoleniowych, firm doradztwa personalnego, organizacji pozarządowych i uczelni wyższych. Pozyskując środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego na ponad 100 projektów zleconych i autorskich, firma HRP wniosła pozytywny wkład w poprawę sytuacji problematycznych obszarów życia społecznego, tj.: dyskryminacja zawodowa kobiet, absolwentów wyższych uczelni czy słaba pozycja sektora ekonomii społecznej. O dodatnim wpływie HRP na sytuację pracowników i pracodawców w Polsce świadczy drugie miejsce w prestiżowym rankingu „Funduszy Europejskich”, wyłaniającym najlepsze na rynku firmy doradcze.

Adres: 
al. Tadeusza Kościuszki 39
90-418
Łódź
Osoba kontaktowa: 
Justyna Kliombka-Jarzyna
E-Mail kontaktowy: 
justyna.kliombka@hrp.pl
Telefon kontaktowy: 
48 797 325 041

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia