Seminarium tematyczne Project Management: Rozbudowa Portu Lotniczego w Gdańsku, Doświadczenia z Zarządzania Ryzykiem w Projektach

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie poświęcone zarządzaniu niezwykle ważnym dla naszego regionu projektem:

Rozbudowa Portu Lotniczego w Gdańsku

Doświadczenia z zarządzania ryzykiem w projektach

Będzie to kolejne spotkanie w ramach Seminariów Tematycznych Project Management, w trakcie którego będziemy mogli tym razem poznać szczegóły innowacyjnego i złożonego projektu, którego zakres objął szereg inwestycji, przeprowadzonych w niezwykle krótkim, jak na takie przedsięwzięcia, czasie. Aby jednak było to możliwe zespół projektowy musiał trafnie identyfikować ryzyka i skutecznie nimi zarządzać. Dlatego to właśnie zarządzanie ryzykiem będzie tematem przewodnim tego spotkania. W trakcie spotkania pojawi się możliwość prześledzenia procesu zarządzania projektem, warunków jego realizacji, minimalizowania ryzyka, od fazy planowania, aż do momentu zakończenia projektu.

Swoimi doświadczeniami podzielą się z Państwem kluczowe osoby odpowiedzialne za realizację projektu ze strony Inwestora - spółki Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy, oraz Generalnego Wykonawcy – Konsorcjum Budimex-Doraco.

Na zakończenie spotkania zaprosimy Państwa do zwiedzenia nowo wybudowanego Terminalu T2. Będzie to wyjątkowa okazja obejrzenia tego obiektu jeszcze przed oddaniem go do użytkowania, w towarzystwie osób odpowiedzialnych za jego realizację.

 

Seminarium odbędzie się w dniu 15 marca 2012 roku o godzinie 17.00 w Gdańsku, przy ul. Słowackiego, w nowo wybudowanym Terminalu 2

Rejestracja na spotkanie odbywa się wyłącznie poprzez stronę www.pm-in-touch.pl
do dnia 14.03.2012r.

Agenda Seminarium:

16:30 – 17:00 - Rejestracja uczestników
17:00 – 17:05 Przywitanie – Sławomir Halbryt, Przewodniczący Pomorskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska (SPMP)

 

17:05–17:35 – Prezentacja projektu rozbudowy Portu Lotniczego w Gdańsku

Marzenna Krefft, Wiceprezes Zarządu – Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

  • Zakres inwestycji na lotnisku
  • Budowa Terminala T2 – warunki realizacji, budowa zespołu, kamienie milowe
  • Identyfikacja podstawowych ryzyk związanych z projektem

 

17:35 – 17:55 – Ryzyka projektowe z perspektywy Inwestora

Wojciech Płotka – Inżynier Kontraktu, Kierownik Działu Inwestycji PLG - Inwestor

 

17:55 – 18:15 – Ryzyka projektowe z perspektywy Wykonawcy

Janusz Buczeń, Dyrektor Kontraktu / Kierownik Budowy Leadera Konsorcjum Wykonawcy Budimex-Doraco

 

18:15 – 18:45 – Zarządzanie ryzykiem w fazie realizacji – dyskusja

Marzenna Krefft, Wojciech Płotka, Janusz Buczeń

 

18:45 – 19:00 – Stan końcowy – etap odbiorów i rozliczeń, podsumowanie dyskusji

Marzenna Krefft

 

19:00 – 19:30 – Zwiedzanie Terminalu T2

 

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

- rejestracja poprzez stronę www.pm-in-touch.pl do dnia 14.03.2012r.,

- dokonanie do dnia 14.03.2012r. przelewu kwoty 30 zł na rachunek:

Fundacja Instytut Rozwoju Projektów, 80-852 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 7

Nr rachunku: 07 1020 1811 0000 0202 0200 4174

 

Ilość miejsc jest ściśle ograniczona, w związku z czym decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych dokonanym przelewem.

Kontakt: Dariusz Wieczorek, dar.wie@wp.pl

Integracja środowiska PM na Pomorzu jest nadrzędnym celem działania pomorskich członków stowarzyszenia IPMA Polska, którzy wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza oraz pozostałymi partnerami tworzą szereg wydarzeń promujących ideę PM, do udziału w których serdecznie Państwa zapraszamy.

W imieniu organizatorów,

 

 

 

Sławomir Halbryt                                                                                            Grażyna Zielińska

Przewodniczący Pomorskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska                               Dyrektor Generalny

                                                                                                                     Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

 

Gdańsk, 5 marca 2012r.

© 1999 - 2019 IPMA Polska | Realizacja: resMedia