Spotkanie Rady PGR

W środę, 20 kwietnia br., odbyło się spotkanie Rady Pomorskiej Grupy Regionalnej SPMP w nieco poszerzonym składzie. Spotkanie to miało na celu ustalenie kierunków rozwoju i dalszych działań podejmowanych przez Pomorską Grupę Regionalną SPMP (PGR). Rozmowy, zapoczątkowane w lutym tego roku miały swój finał na środowym spotkaniu.
Głównym celem i sensem działania Grupy ma być stworzenie „społeczności” Project Managerów na Pomorzu. Jest to szczytna idea, mająca na celu poznanie i integrację środowiska specjalistów skupionych wokół wspólnego  tematu, jakim jest zarządzanie projektami.
Sposobem na to ma być cykl zaplanowanych spotkań. Spotkania zostały podzielone na trzy rodzaje, ze względu na częstotliwość i charakter.

cykl
Rysunek 1 Cykl wydarzeń PM na Pomorzu


Głównym wydarzeniem ma być kongres. Miałoby to być podsumowanie największych i najciekawszych osiągnięć projektowych minionego roku oraz określenie interesujących tematów i frapujących problemów do poruszenia w przyszłym cyklu spotkań. Nawiązując do wcześniejszej tradycji spotkań PGR, kongres miałby się odbywać w czerwcu, a jego finał znalazłby swoje miejsce w Klubie „Atelier” w Sopocie.
Tegoroczny kongres miałby otworzyć cykl spotkań w nowym kształcie. Podczas wspólnego spotkania Przewodniczącego PGR Sławomira Halbryta i przedstawicieli Altkom Akademia udało się określić ramy czasowe i tematyczne kongresu. Kongres planowany jest na dzień 16 czerwca br. Podczas tego wydarzania poruszone zostaną takie tematy jak: nowe trendy w zarządzaniu, korzyści płynące z wykorzystania potencjału ludzkiego tkwiącego w projektach, wykorzystanie standardów projektowych, technik projektowych, a także narzędzia w służbie projektów. Będzie to doskonała okazja do zaprezentowania siebie i swoich dokonań w tych obszarach. Całe wydarzenie zakończy się sesją problemową gdzie będzie miejsce na dyskusję i wymianę poglądów.
Seminaria tematyczne to kwartalne spotkania poświęcone konkretnemu zagadnieniu czy napotkanemu problemowi. Miałoby ono silne podłoże merytoryczne w postaci eksperta wprowadzającego do tematu. Dalszą częścią byłaby prezentacja studium przypadku na konkretnym projekcie z rzeczywistości biznesowej Pomorza.
Najwięcej miejsca w całym roku spotkań Grupy miałby Networking biznesowy. Dzięki tej prostej i otwartej formule moglibyśmy się lepiej poznać, zintegrować, a także podzielić przemyśleniami i doświadczeniami. Spotkania te charakteryzowałyby różne miejsca spotkań, a także zmieniające się grono organizatorów. Byłoby tu miejsce również na promocję organizacji i osób zaangażowanych w kluczowe projekty.

koło
Rysunek 2 Cykl spotkań


Zaplanowany charakter spotkań, rotacyjność organizatorów oraz różnorodność poruszanej tematyki to czynniki pozwalające sądzić już dziś o sukcesie tego pomysłu. Mamy nadzieję, że wszyscy członkowie PGR, a także sympatycy project management’u będą podobnego zdania. Chcielibyśmy uatrakcyjnić naszą działalność, a także stworzyć wartościowe forum wymiany wiedzy i doświadczeń.
By ułatwić porozumiewanie i stworzyć społeczność pomorskich kierowników projektów zaproponowano narzędzie jakim jest portal kontaktoria.pl . Na portalu tym w bardzo prosty sposób można zadać pytanie, głosić problem czy też pochwalić jakiś pomysł lub działanie. Jest to prosta w obsłudze platforma do porozumiewania się z osobami, które zainteresowane są tą samą tematyką co my. Gdy stworzymy swój profil na tym portalu będziemy mogli również w łatwy sposób się kontaktować i poznawać. Serdecznie zachęcamy do samodzielnego zapoznania się z tym narzędziem i przetestowania jego funkcji poprzez zieloną ikonkę dostępną na portalu 4pm.pl
Dużym wydarzeniem w środowisku projektowym Pomorza jest powołanie Instytutu Rozwoju Projektów przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza. Inicjatorem tego pomysłu jest Dariusz Wieczorek z Uniwersytetu Gdańskiego. Mamy nadzieję już niedługo usłyszeć więcej na temat działania Instytutu.
Wierzymy, że już niedługo, dzięki naszej wspólnej działalności, na Pomorzu powstanie silna społeczność Project managerów.

Rada PGR SPMP     

© 1999 - 2019 IPMA Polska | Realizacja: resMedia