Inauguracja II części badawczej SMARTmeble

11 maja 2018 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się Inauguracja II części badawczej SMARTmeble. Projekt został objęty patronatem przez International Project Management Association Polska. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Zachodniopomorskiej Grupy Regionalnej dr Rafał Szymański. W uroczystości wzięli udział: Małgorzata i Adam Sobolewscy – współwłaściciele Euro-Max s.c. wraz z zespołem pracowników: Dominik Orlik, Krzysztof Woźniak, Michał Kluczyński, Pan Krzysztof Lechniak pełnomocnik Fundacji Aktywnej Rehabilitacji Region Zachodniopomorski z zespołem pracowników i podopiecznych, Pani Anita Szewczyk z Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., reprezentujący Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług: Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt, prof. dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń - Prodziekan ds. Kształcenia, dr Urszula Chrąchol-Barczyk z Katedry Marketingu Usług, dr Beata Sadowska z Katedry Rachunkowości i Controllingu, Pani Agnieszka Matuszczak z Katedry Logistyki – koordynator ds. badawczych projektu.

Projekt ma na celu przeprowadzenie badań nad prototypowym produktem w postaci SMARTmebli, które są dostosowane do osób ze zróżnicowanymi stopniami sprawności,  w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania przy kluczowym zaangażowaniu użytkowników końcowych. Członkinie ZGR IPMA Polska i Koła Naukowego Projekt – Panie: Paulina Fedorowiat, Irena Wójcik i Katarzyna Szydłowska prowadzą obserwacje w obszarze zgodności realizacji projektu z wytycznymi IPMA Polska, dotyczącymi realizacji projektów badawczo-rozwojowych. W pracach projektowych biorą również udział członkowie innych kół naukowych, które zaangażowały się w realizację projektu, w tym m.in.: Pani Patrycja Tuńska i Pan Przemysław Wilczański - oboje z koła naukowego LogUS pod opieką mgr inż. Mariusza Sowa.