Studia podyplomowe w WSB w Toruniu

Zarządzanie Projektami - studia podyplomowe w WSB w Toruniu - uzyskały akredytację International Project Management Association Polska.

Bogaty program studiów pozwala na uzyskanie umiejętności stosowania instrumentów i technik project managementu na każdym etapie projektu. Poznając praktyczne aspekty zarządzania projektami w środowisku nowoczesnego biznesu, słuchacze uczą się planować przedsięwzięcie projektowe, realizować je zgodnie ze strategią firmy oraz kontrolować proces jego realizacji. Program studiów przygotowuje do egzaminu na poziomie D project Managera. Dodatkowo słuchacze otrzymają możliwość uczestnictwa  w akredytowanym szkoleniu oraz uzyskania międzynarodowego certyfikatu PRINCE 2 Foundation.

Praktyczne zajęcia

Większość zajęć w WSB to warsztaty, podczas których słuchacze mogą nie tylko czerpać z wieloletniej praktyki wykładowców, ale też mają możliwość wymiany doświadczeń i opinii. Ponadto omawiane podczas zajęć konkretne przypadki biznesowe (case studies) uczą bezpośredniego zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce i niejednokrotnie mogą posłużyć za pomocną wskazówkę w ich pracy zawodowej. Dodatkowym wsparciem dla słuchaczy zainteresowanych uzupełnieniem swojej wiedzy będą bogate zbiory biblioteki WSB, w których można znaleźć wiele tytułów branżowych czasopism oraz fachowych publikacji związanych z wybraną dziedziną studiów.

Link do strony studiów: http://www.wsb.pl/torun/kandydaci/studia-podyplomowe/kierunki/zarzadzanie-projektami

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia