Lista Autoryzowanych Jednostek Szkoleniowych IPMA Polska (AJS)

 

Firmy przedstawione w kolejności alfabetycznej

Apauly Group Sp. z o.o. jest firmą szkoleniowo-doradczą w obszarze zarządzania projektami i pozyskiwania dotacji UE.

Firma od 10 lat pozyskuje dotacje dla przedsiębiorców, uczelni, placówek oświatowych i administracji na realizację projektów szkoleniowo-doradczych, infrastrukturalnych, inwestycyjnych, B+R+I. Realizuje usługi kompleksowo mając na uwadze otoczenie biznesowe i projektowe klienta (studia wykonalności, biznesplany, analizy finansowe i ekonomiczne, opinie o innowacyjności we współpracy z uczelniami i instytutami badawczymi, finansowanie wkładu własnego poprzez kredyty i leasing, opinie prawne, audyty i ewaluacja projektów, kojarzenie partnerów w projektach partnerskich, brokering technologiczny). Doświadczenie firmy to ponad 60 zrealizowanych projektów, 25 tys. godz. szkoleniowych i doradczych, 6,5 tys. uczestników projektów. Największym kapitałem firmy są eksperci na poziomie rządowym i wojewódzkim pracujący przy projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł. 

W ramach APAULY GROUP Sp. z o.o. działa Biuro Zarządzania Projektami, w którym realizowane są usługi outsourcingu w obszarze zarządzania projektami unijnymi i komercyjnymi. Biuro pracuje w oparciu o autorski Podręcznik Zarządzania Projektami, który zawiera dla projektów unijnych aspekty niezbędne w procesie kontroli i audytu zewnętrznego.

W 2015 r. działalność szkoleniowa firmy znajduje się w powołanej wewnętrznej jednostce firmy – Szkole Project Managerów – Szkole.PMÒ. Szkoła.PM jest przedsięwzięciem, które w sposób kompleksowy kształci project managerów. Posiada zarówno kursy i szkolenia oraz studia podyplomowe zgodne ze standardem IPMA, PMI, i SCRUM.org, a zakresie kształcenia PM.Coachów zgodnie ze standardami ICF. Ponadto Szkoła oferuje szkolenia ogólnorozwojowe, interpersonalne, coachingowe, językowe skierowane do środowiska projektowego.

Jako innowacja w nauczaniu oparta na metodzie Project Based Learning opracowany został program uczący zarządzania projektami, robotyki i programowania w jednym, który jest rozwijany na różnych poziomach wiekowych – PM.Robots™.

Wszystkie usługi szkoleniowo-doradcze, w tym coachingowe są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych oraz Rejestrze Instytucji Szkoleniowych. Dzięki temu mogą być finansowane ze środków UE i tańsze dla klientów z sektora MŚP od 50% do 80%. W ramach szkoły realizowane są projekty unijne skierowane do osób pozostających bez pracy kształcące w zawodzie PM. Ponadto działania w zakresie doradztwa personalnego i zawodowego świadczone są poprzez Agencję Zatrudnienia, która firma Apauly Group Sp. z o.o. jest od 2016r. (nr 15200 w Rejestrze KRAZ). 

Firma pracuje w oparciu o wdrożone w 2016r. standardy jakości. Zajęcia prowadzone są wg Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0 Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz Regulaminu Usługi Rozwojowej. Zarządzanie projektami, usługi szkoleniowo-doradcze, w tym pozyskiwanie funduszy i usługi otoczenia biznesowego i projektowego są ponadto zgodne z normą ISO 9001:2015.

Od stycznia 2017r. firma jest Autoryzowaną Jednostkę Szkoleniową IPMA.

Od 2015r. Szkoła Project Managerów jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Urząd Patentowy RP. W 2016r. otrzymała nagrodę Laur Eksperta oraz Medal Nowoczesności. Działania na rzecz rozwoju project managementu w Polsce przyniosły również tytuł Firmy Dobrze Widzianej nadawany przez Business Centre Club i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

APAULY GROUP Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 13, 44–100 Gliwice

tel. +48 32 726 11 34

fax. +48 32 441 78 37

szkolenia@apauly.pl


 

Certes Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza, świadcząca usługi w zakresie szkoleń, również dofinansowanych, coachingu, doradztwa biznesowego, wdrażania programów rozwojowych, doskonalenie procesów HR dla przedsiębiorstw i administracji publicznej. 

 1. Certes po łacinie oznacza solidność! Wysoką jakość świadczonych usług potwierdzają liczne certyfikaty np. ISO 9001, ISO 29990.
 2. Firma zajmuje 3 miejsce w rankingach firm szkoleniowych.
 3. Jest liderem w zakresie pozyskiwania dofinansowań na rozwój pracowników i organizacji. Dotychczas pozyskał ponad 80 mln PLN. 
 4. Posiada bogate doświadczenia w realizacji kompleksowych projektów i szkoleń z zarządzania projektami. 
 5. 40 osobowy zespół trenerów i konsultantów – praktyków o bardzo zróżnicowanym doświadczeniu – pozwala na oferowaniu usług „szytych na miarę potrzeb”, opartych na autorskich programach.
 6. Kompleksowa obsługa – oprócz usług szkoleniowych Certes gwarantuje również logistyczne i marketingowe.

Zanim przystąpisz do kursu – sprawdzimy Twoją możliwość pozyskania dofinansowania!

Zapraszamy na naszą stronę www.certes.pl oraz do kontaktu:

Certes Sp. z o.o.

Ul. Wał Miedzeszyński 552C

03-994 Warszawa

email: kontakt@certes.pl

telefon: 22 357 33 00


F5 Konsulting od 1991 roku kreuje i realizuje projekty doradcze i szkoleniowe dla klientów sektora prywatnego i publicznego. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze: od diagnozy potencjału, przygotowania programów zmian, wsparcia w pozyskiwaniu źródeł finansowania poprzez realizację i zarządzanie przedsięwzięciami, po ewaluację usprawnień i innowacji w organizacjach.  

W ramach F5 PROJECT MANAGEMENT oferujemy usługi związane z ZARZĄDZANIEM PROJEKTAMI:

1. AKREDYTOWANE KURSY CERTYFIKUJĄCE IPMA 4-L-C

F5 Project Management to kuźnia najlepszych Project Managerów. Uczymy, jak radzić sobie ze standardowymi i niestandardowymi projektami, dobierając optymalne metody, narzędzia i środki.

W ramach akredytowanych szkoleń współpracujemy z IPMA (International Project Management Association). Szkolenia przygotowują do uzyskania  rozpoznawalnego i uznanego na całym świecie międzynarodowego certyfikatu Project Managera (IPMA 4-L-C).

KURS CERTYFIKUJĄCY IPMA 4-L-C obejmuje pełen zakres zadań Project Managera. Szkolenia prowadzą certyfikowani i doświadczeni trenerzy, którzy zarządzali projektami bądź je doskonalą jako asesorzy IPEA lub PPEA (International oraz Polish Project Excellence Award), ale również praktycy branży, których doświadczenie w pracy przy projektach krajowych i międzynarodowych stanowi inspirację do stałego doskonalenia i rozwoju dla Project Managerów. 

2. OUTSOURCING ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI:

Realizujemy kompleksowe zarządzanie projektami, uwzględniając uwarunkowania biznesowe, prawne i techniczne. Działamy zgodnie z najnowszymi trendami, stosując odpowiednie standardy i metodyki. Uzyskujemy efekty synergii, łącząc nasze kompetencje i doświadczenia w dziedzinie zarządzania projektami ze specjalistyczną wiedzą klienta.

OUTSOURCING ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI może obejmować następujące elementy: 

 • inicjowanie, planowanie i harmonogramowanie projektu
 • zarządzanie kontraktem
 • monitorowanie i kontrolę realizacji, rozliczanie (m.in. zgodnie z wytycznymi instytucji finansujących) oraz zamykanie projektu
 • budowanie i kierowanie zespołami projektowymi, w tym rekrutację i selekcję osób na stanowiska kierowników projektów
 • zarządzanie ryzykiem, komunikacją, zakresem, czasem, kosztami oraz jakością w projekcie.

3. Doradztwo i warsztaty z zarządzania projektami, PROGRAMAMI, PORTFELAMI

F5 Project Management to profesjonalne usługi doradczo-wdrożeniowe w obszarze zarządzania projektami, portfelami i programami, które pozwolą w pełni wykorzystać wewnętrzny potencjał organizacji oraz szanse płynące z otoczenia.

Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektami i programami obejmują następujące zagadnienia:

 • DIAGNOZĘ DOJRZAŁOŚCI PROJEKTOWEJ organizacji wraz z rekomendacjami dotyczącymi koniecznych usprawnień
 • ZBUDOWANIE PROCESÓW oraz struktur niezbędnych do tworzenia środowiska projektowego w organizacji
 • WDROŻENIE DEDYKOWANYCH METODYK zgodnych z potrzebami organizacji
 • ASYSTĘ WDROŻENIOWĄ oraz weryfikację metodyki na etapie jej implementacji
 • WARSZTATY STRATEGICZNE budujące standardy zarządzania projektami
 • OCENĘ POTENCJAŁU PRACOWNIKÓW do pełnienia roli kierownika projektu (na bazie metod oceny assessment/development center oraz diagnostycznych profili kompetencyjnych).

 

W OBSZARZE SZKOLEŃ  w ramach AKADEMII F5 specjalizujemy się w doskonaleniu potencjału naszych klientów w sferze umiejętności menedżerskich oraz interpersonalnych. Oferujemy:

 • szkolenia biznesowe
 • szkolenia i coaching menedżerski
 • szkolenia z zakresu rozwoju osobistego
 • szkolenia i kursy z zakresu zarządzania projektami, programami, portfelami 
 • dedykowane szkolenia dziedzinowe
 • szkolenia finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zawsze stawiamy na ekspertów, którzy teorię łączą z praktyką i bardzo dobrze rozumieją biznes! Zgodnie z motto „Będą efekty”, nasza asysta wdrożeniowa koncentruje się na wnikliwej analizie kontekstu, praktycznych rozwiązaniach i wymiernych rezultatach w atmosferze partnerstwa i zaufania.

Zapraszamy na naszą stronę www.f5.pl i do kontaktu:

F5 Konsulting Sp. z o.o.

ul. Składowa 5, 61-897 Poznań

Osoba do kontaktu: 

Dobrochna Ciosek - Menedżer

+48 603 114 594

 

 

Grupa doradczo-szkoleniowa w obszarze rozwoju kadr menedżerskich, jako podstawowego czynnika sukcesu w procesie budowy nowoczesnego przedsiębiorstwa, umiejętnie dopasowuje międzynarodowe rozwiązania do polskiej kultury organizacji. Jesteśmy Grupą służącą Klientom pomocą i wsparciem w rozwoju kadr menedżerskich, jako podstawowego czynnika sukcesu w procesie budowy nowoczesnego przedsiębiorstwa. W naszej pracy kierujemy się zasadami etyki. Największą wartością jest dla nas zaufanie Klientów.

35 lat doświadczenia sprawia, że nasza oferta doceniana jest za interdyscyplinarność i najwyższą jakość świadczonych usług. W doradztwie stawiamy na wypracowanie funkcjonalnych i całościowych rozwiązań.

Szkoląc inspirujemy autorskimi programami. Praktyka pozwala nam umiejętnie dopasowywać międzynarodowe rozwiązania do polskiej kultury organizacji. Doświadczenie to przewidywanie jutra, dlatego już dziś tworzymy symulacje biznesowe, by nowocześnie wspierać w rozwoju naszych Partnerów.

Wspieranie Klientów w tak wielu obszarach, pozwoliło nam stać się ekspertem, który szeroko rozumie biznes. Pamiętamy również o społecznej odpowiedzialności biznesu. W tym celu, 8 lat temu, powołaliśmy Fundację Edukacyjną ODiTK, która wspiera w rozwoju zarówno biznes, jak i dzieci, młodzież, rodziców i oświatę.

Grupa ODiTK to Ludzie, dla których PASJA w każdej dziedzinie życia jest niezwykle ważna. Nasz rok to 2700 dni szkoleniowo – doradczych dla blisko 550 firm.

Grupa ODiTK dostarcza rozwiązań w obszarach: szkolenia, doradztwo, coaching i symulacje biznesowe.

Zarządzanie Projektami w Grupie ODiTK to szeroki zakres usług – od badania dojrzałości projektowej, przez wdrożenia standardów PM w organizacjach i wsparcie wdrożeniowe, audyty, superwizje PM, Development Center dla PMów.. W naszej ofercie znajdują się akredytowane szkolenia w standardach: IPMA, PMI, PRINCE2, jak również z metod zwinnych.

https://www.facebook.com/GrupaODiTK?fref=ts

https://www.linkedin.com/company/grupa-oditk

https://www.youtube.com/channel/UCWaG-wdtDofr2MwM5fpmxaA

https://plus.google.com/+GrupaODiTKGda%C5%84sk/posts

 Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego

ul. Jana Heweliusza 11

80-890

Gdańsk 

http://www.oditk.pl

Osoba kontaktowa: 

Michał Hałaczkiewicz

mhalaczkiewicz@oditk.pl

kom: 0602 494 277


 

 

pm2pm jest  Akredytowaną Jednostką Szkoleniową IPMA® Polska w zakresie Zarządzania Projektami.

Tworzymy zespół ekspertów – praktyków z wieloletnim różnorodnym doświadczeniem
w zarządzaniu projektami, nieprzerwanie kształcących się i podnoszących swoje kwalifikacje. Naszym nadrzędnym celem jest wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania projektami w struktury przedsiębiorstw, przy zachowaniu najwyższych standardów Obsługi Klienta. Działamy zgodnie z najnowszymi trendami realizacji projektów i standardami International Project Management Association IPMA® opartymi o model kompetencji menedżerskich, odpowiadając na zmieniające się potrzeby organizacji.

 • Oferujemy kompleksowy zakres usług podnosząc tym samym kompetencje kierowników projektów i członków zespołów projektowych.
 • Doradzamy na każdym etapie projektu, przeprowadzamy szkolenia dopasowane do potrzeb konkretnej firmy i pokazujemy jak skutecznie wykorzystywać narzędzia i techniki prowadzenia projektów.
 • Wspieramy organizacje w realizacji ich celów strategicznych.
 • Rekomendujemy dobór właściwych projektów i dostarczamy odpowiednie narzędzia kontrolne.
 • Tworzymy od podstaw program działań ukierunkowanych na sukcesywny rozwój firmy i jej pracowników.

Działaniom naszego zespołu przewodzi misja organizacji: Inspirować naszych Klientów do wdrażania innowacyjnych pomysłów w życie. Podejmując wyzwania, poszukiwać najlepszych rozwiązań dla rozwoju firmy. Jako zespół ekspertów, praktyków mieć wspólny cel: doskonalenie rzeczywistości w której funkcjonują nasi Klienci. Z odwagą podchodzić do nowych projektów – zarządzanie projektami jest naszą pasją a zadowolenie Klienta – najważniejszą miarą sukcesu.

Naszym atutem jest wysoka zdawalność, przygotowanych przez nas osób do bardzo wymagającego egzaminu certyfikującego IPMA ®, który otwiera drogę do międzynarodowej kariery Project Managera. Praca z naszymi trenerami daje gwarancję podniesienia zawodowych kompetencji, umocnienia swojej pozycji w miejscu zatrudnienia oraz na rynku pracy.

Zapraszamy na naszą stronę www.pm2pm.pl i do kontaktu:

pm2pm sp. z o. o.

ul. Wielopole 18b

31-072 Kraków

E: biuro@pm2pm.pl

M: 0048 503 168 058


 

 

Progress Project Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o.

Jako pierwsi w kraju wyznaczamy standardy jako Akredytowana Jednostka Szkoleniowa IPMA® Polska w zakresie Zarządzania Projektami.

Naszą misją jest dostarczanie rzetelnej i praktycznej wiedzy, która daje przewagę w szybko zmieniającym się środowisku konkurencji rynkowej.

Wierzymy, że dobra praca wraca, dlatego dokładamy wszelkich starań, by nasze usługi były świadczone na najwyższym poziomie.

Firmę szkoleniowo - doradczą Progress Project tworzy zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja.

Jesteśmy nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się organizacją. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu usług najwyższej jakości, sprawdzonych i efektywnych rozwiązań oraz praktycznej wiedzy rozwijającej kwalifikacje i podnoszącej potencjał menedżerów i zespołów.

Sukces firmy Progress Project to przede wszystkim zaufanie Klientów. Budowanie takiego zaufania jest procesem długotrwałym na co składa się: nieustanna dbałość o najwyższą jakość produktów,
ich innowacyjność, szacunek i lojalność do klienta i do otoczenia.

Dlaczego warto wybrać Progress Project?

 • Autorskie, warsztatowe metody prowadzania zajęć.
 • Doświadczeni trenerzy - praktycy w dziedzinie szkolenia.
 • Skuteczne i praktyczne warsztaty, poparte przykładami.
 • Stale rozwijany i uaktualniany program.
 • Profesjonalne przygotowanie i prowadzenie.
 • Indywidualne podejście do każdego klienta.
 • W przypadku szkoleń wewnętrznych i doradztwa - program "szyty na miarę".

Co wyróżnia Progress Project?

 • Istniejemy dla Państwa i utożsamiamy się z Państwa potrzebami szkoleniowo-doradczymi. Nasz sukces to przede wszystkim zaufanie, jakim darzą nas Klienci. Budowanie takiego zaufania jest procesem długotrwałym na co składa się: nieustanna dbałość o najwyższą jakość produktów, ich innowacyjność, szacunek i lojalność do klienta i do otoczenia. To wszystko generuje dynamiczny rozwój i naszą wiodącą pozycję rynkową.
 • Chętnie dzielimy się z innymi naszą wiedzą, doświadczeniem i „dobrymi praktykami". Nasze szkolenia mają wymiar praktyczny, a wszystkie nasze programy realizowane są w formule warsztatowej, metodami aktywnymi.
 • Najwyższa jakość obsługi i zadowolenie Klienta są dla nas priorytetem (pozytywnie przeszliśmy audyt certyfikacyjny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008). Dzięki uczciwym i przyjaznym relacjom rynkowym z Klientami i Partnerami biznesowymi posiadamy wyjątkowo niską liczbę reklamacji, dlatego nasze zaangażowanie możemy wykorzystać w pełni, tylko i wyłącznie na merytoryczne aspekty realizowanych dla Państwa projektów.
 • Posiadamy najlepszych specjalistów i ekspertów dedykowanych do projektów szkoleniowo-doradczych. Stale rozbudowujemy relacje personalne, zapraszając do współpracy szerokie grono osób o różnorodnej specjalizacji (praktycy z polskich i zagranicznych przedsiębiorstw) oraz współpracując z wieloma ośrodkami naukowymi i uczelniami.
 • Wspieramy wprowadzanie zmian i inspirujemy do zmian, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Działając na rynku wiele lat, dostrzegamy jak zmieniają się Państwa potrzeby - widzimy potrzebę zindywidualizowanego podejścia do zmian, bo ludzie posiadają wiedzę jednak istnieją ograniczenia (przekonania, nawyki, systemy), które sprawiają, że ta wiedza nie jest wykorzystywana.
 • Podejmujemy się tylko tych działań szkoleniowych i doradczych, dzięki którym nasi Klienci osiągną mierzalne efekty biznesowe. Dzięki długoletniemu doświadczeniu w obszarze szkoleń możemy doradzić już na etapie zapytania ofertowego, które z planowanych działań mogą przynieść rzeczywiste efekty. Przygotowanie do realizacji projektu powinno odbyć się w oparciu o profesjonalną analizę potrzeb szkoleniowych, przeprowadzoną przez wykwalifikowanego eksperta. Natomiast w trakcie i po szkoleniu możemy przeprowadzić dla Państwa badanie efektywności i skuteczności projektu.

Więcej informacji na www.progressproject.pl

Progress Project Sp. z o.o.

ul. Światowa 22

02-229 Warszawa

Tel. 0 22 460 46 00

Fax. 0 22 460 46 04

GSM. 500 300 555

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia