PPE Award

Filmy i projekty

Zwycięzca 2018 w kategorii: projekty informatyczne

 

Aplikuj do Polish Project Excellence Award 2015!

Czy jesteś częścią zespołu, który zrealizował innowacyjny projekt?

Czy chciałbyś, aby inni dowiedzieli się o Twoim sukcesie?

Czy chciałbyś podziękować swojemu zespołowi za znakomitą pracę w projekcie?

Czy chciałbyś podzielić się z innymi doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji projektu?

Czy chciałbyś otrzymać profesjonalny feedback w kwestii konkretnego projektu?

Weź udział w Polish Project Excellence Award 2015!

Aplikacje do tegorocznej edycji konkursu można zgłaszać do 12 VI 2015 » Harmonogram

Organizowany z inicjatywy International Project Management Association Polska doroczny konkurs Polish Project Excellence Award honoruje najbardziej spektakularne osiągnięcia w praktyce zarządzania projektami. Jego celem jest nagradzanie najlepszych projektów oraz promowanie kompetencji realizujących je przedsiębiorstw. Ocena projektów zgłoszonych do Konkursu dokonywana jest z wykorzystaniem uznanego na świecie modelu Project Excellence. To sprawdzone narzędzie umożliwia kompleksową ewaluację zarówno samego procesu zarządzania danym projektem, jak i jego szeroko rozumianych rezultatów.

IPMA Project Excellence Model stanowi kompleksowe narzędzie oceny projektów. Praca z modelem umożliwia identyfikację tych praktyk i osiągnięć projektu, które wyraźnie pozytywnie różnicują go od innych przedsięwzięć. Z drugiej strony, pozwala także wskazać obszary charakteryzujące się największym potencjałem do dalszego doskonalenia. Ogromną zaletą modelu jest to, że dzięki jego konstrukcji wymuszającej uwzględnienie opinii wszystkich głównych interesariuszy, zagwarantowany jest wysoki poziom obiektywizmu formułowanych ocen.

Wyniki Konkursu Polish Project Excellence Award 2014

Zakończyła się tegoroczna konferencja IPMA Polska, w trakcie której odbyła się Gala Polish Project Excellence Award honorująca najlepszy projekt w Polsce. Podczas tego szczególnego dla polskiego środowiska zarządzania projektami wieczoru, na sali bankietowej w eleganckim hotelu Bristol na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie zebrało się niemal 140 osób. Galę poprowadziło dwóch znamienitych trenerów, który są również asesorami Nagrody międzynarodowej: Grzegorz Dzwonnik oraz Grzegorz Szałajko.

Finaliści Polish Project Excellence Award 2014

Z wielką przyjemnością informujemy, że w finale tegorocznej edycji Konkursu Polish Project Excellence Award znalazły się trzy projekty, które w tym roku walczą o miano "Najlepiej zarządzanego projektu w Polsce w roku 2014". Po żarliwej debacie Jury Nagrody, do ścisłego Finału zostały wytypowane trzy projekty: 

Gala Polish Project Excellence Award 2014

W czwartkowy wieczór 24 października odbyła się Gala Polish Project Excellence Award - wykwintna celebracja tegorocznego konkursu, którego celem jest wyłonienie najlepiej i najbardziej skutecznie zarządzanego projektu w Polsce.

Szkolenie Asesorów PPEA 2013

W lipcowy weekend 13-14 w Warszawie odbyły się warsztaty dla wszystkich, którzy chcieli poznać w szczegółach model doskonałości PPEA. Szkolenie prowadzili, jak zawsze niezawodni nasi asesorzy wiodacy Grzegorz Dzwonnik i Grzegorz Szałajko. Wśród 30 uczestników nie zabrakło członków zespołu projektowego PPEA 2013, menedżerów z wielu polskich firm i przedstawicieli zarządu IPMA Polska.

Polish Project Excellence Award 2013

15 września 2013 mija termin zgłaszania ukończonych w ciągu ostatnich 18 miesięcy projektów do Polish Project Excellence Award. Główne korzyści wymieniane przez dotychczasowych Aplikantów to: Promocja & Prestiż, Profesjonalna ewaluacja, konsulting i wiedza oraz Innowacyjność i rozwój firmy oraz inspiracja dla pracowników. Zarówno w Biurze, jak i Zespole Roboczym ds PPEA trwają przygotowania, aby wszystko przebiegało w sposób gładki i zgodny z Project Excellence Model. Jednym z etapów naszych prac jest ewaluacja kompetencji Asesorów PPEA na rok 2013. 

Zgłoszenia do Polish Project Excellence Award 2013

Z przyjemnością informujemy, że można już zgłaszać swoje aplikacje do Polish Project Excellence Award 2013.

Kryteria, jakie musi spełniać projekt, aby mógł zostać uwzględniony w konkursie:

  1. minimalny czas trwania projektu: 6 miesięcy
  2. minimalna liczba członków zespołu projektowego: 6 osob
  3. minimalna liczba podwykonawców wewnętrznych / zewnętrznych: 1
  4. projekt musi być ukończony, lecz nie wcześniej niż na 18 miesiecy przed datą złożenia aplikacji

[Pobierz plik Zgłoszenia do PPEA 2013] i wyślij wypełniony formularz na adres peaward@ipma.pl w terminie do 15 września 2013.

Szkolenie Asesorów PPEA 2013

W dniach 13-14.07 w Warszawie odbędzie się szkolenie dla Asesorów PPEA organizowane przez IPMA Polska.
Koszt szkolenia dla Członków IPMA: 300 PLN + VAT Koszt szkolenia dla pozostałych osób: 480 PLN + VAT

Szkolenie prowadzić będą trenerzy / asesorzy Nagrody Międzynarodowej: Grzegorz Dzwonnik oraz Grzegorz Szałajko
(O trenerach: http://www.ipma.pl/ppe-award/szkolenia-ppea ).

Ukończenie szkolenia daje uprawnienia asesora PPEA w roku 2013.

Project Excellence i IPMA na IX Międzynarodowym Kongresie MBA

W dniach 17-19.05.2013 odbył się w Krakowie IX Międzynarodowy Kongres MBA pod hasłem „Wyścig po talenty”. Liczne grono przedstawicieli biznesu i nauki, absolwentów i studentów studiów MBA obradowało i dyskutowało przez 3 dni, biorąc udział w wizytach studyjnych w wiodących firmach, panelach programowych oraz imprezach towarzyszących.

Subskrybuje zawartość

© 1999 - 2019 IPMA Polska | Realizacja: resMedia