Atlasy Project Managementu

Atlasy Project Managementu przyznawane są przez Zarząd International Project Management Association Polska za szczególny wkład w rozwój dziedziny zarządzania projektami. Nagroda wręczana jest podczas corocznej Gali Polish Project Excellence Award honorującej najlepiej zarządzane projekty w Polsce.

Tegorocznym laureatem Atlasu Project Management'u został Prof. dr hab. Michał Trocki, Kierownik Katedry Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Nagrodę przyznano za wkład  w rozwój  Programu  IPMA-Student, propagowanie idei project managementu w środowisku  naukowym  oraz integrowanie nauki i biznesu poprzez inicjowanie międzyuczelnianych projektów naukowo-badawczych  i szkoleniowych  w  zakresie  zarządzania  projektami. 

 

Laureaci nagrody:

2016 - prof. dr hab. Michał Trocki

2015 - dr Joanna Rzempała

2011 – Henryk Majchrzak

2010 – dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski

2009 – Tadeusz Ruszczykowski, Klaus Pannenbäcker, GPM (Niemieckie Stowarzyszenie Zarządzania Projektami)

2008 - inż. Andrzej Młynarski, Tomasz Leśniowski


Wszystkim nagrodzonym bardzo dziękujemy za krzewienie idei project managementu, wkład w rozwój lokalnych stowarzyszeń IPMA, poszerzanie horyzontu i możliwości rozwoju zarządzania projektami, zarówno w Polsce, jak i na świecie.

 

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia