Recertyfikacja IPMA-C

Poniżej można pobrać komplet dokumentów dotyczących recertyfikacji na poziomie IPMA-C

Przewodnik NCB3.0 dla kandydatów do recertyfikacji IPMA-C [pobierz]

Dokumenty zgłoszeniowe: 

  • Wniosek o recertyfikację i arkusz samooceny (uaktualniony w stosunku do arkusza złożonego przed pierwszą certyfikacją lub ostatnią recertyfikacją) [pobierz]
  • Rejestr Aktywności JAP (system punktów: Jednostek Aktywności Projektowej)  [pobierz]

Załącznikami do Rejestru Aktywności JAP mogą być: potwierdzenia uzyskanych punktów aktywności JAP (dokumenty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu lub innej formie aktywności wydane przez organizatora, certyfikaty, programy konferencji, programy szkoleniowe, oświadczenia itp.)

 

 

 

 

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia