Szkolenie Train-The-Trainer

Stowarzyszenie IPMA Polska  powstało w 1999 roku i należy do federacji stowarzyszeń narodowych International Project Management Association (IPMA). IPMA Polska jest organizacją non-profit zrzeszającą profesjonalistów i sympatyków zarządzania projektami oraz firmy, które są zarządzane projektowo lub realizują projekty. Misją IPMA Polska jest umożliwienie wymiany doświadczeń wszystkim zainteresowanym zarządzaniem projektami, wspieranie organizacji i ludzi w zdobywaniu wiedzy w tej dziedzinie, pomoc w ujednoliceniu standardów w organizacji w tym obszarze oraz wsparcie w projektowym zarządzaniu organizacją.

W związku z intensywnym rozwojem systemu licencji trenerskich oraz Akredytowanych Jednostek Szkoleniowych, ogłaszamy nabór na kolejną edycję szkolenia Train-The-Trainer.

Cele szkolenia:

Usystematyzowanie wiedzy z zakresu Wytycznych Kompetencji Indywidualnych IPMA (ICB 4)

Nabycie kompetencji do prowadzenia szkoleń z zakresu Zarządzania Projektami wg wytycznych IPMA, przygotowujących do certyfikacji IPMA-4-L-C

Wymagania wejściowe dla kandydatów:

Doświadczenie w nauczaniu dorosłych 

Znajomość Wytycznych Kompetencji Indywidualnych IPMA (ICB 4)

Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się na szkolenie mają osoby z ważnym certyfikatem IPMA na poziomie minimum IPMA-D

Jeśli kandydat nie posiada żadnego certyfikatu IPMA, może wziąć udział w szkoleniu (+ egzamin) a po ukończeniu szkolenia Train-The-Trainer i zaliczeniu egzaminu będzie miał 12 miesięcy na uzupełnienie certyfikacji IPMA-C, a 6 miesięcy na uzupełnienie IPMA-D.

Miejsce:

Warszawa

Trenerzy prowadzący:

Tomasz Leśniowski, Marcin Opas, Łukasz Sienkiewicz

Program szkolenia i egzaminu:

 

 Daty

 Treść

 1 sesja

25 maja 2019

9:00-18:00

Wprowadzenie do systemu licencji trenerskich, omówienie procesu szkoleń i Certyfikacji

Forma: wykład + ćwiczenia warsztatowe umiejętności trenerskich, metody nauczania

 

26 maja 2019

9:00-18:00

Ćwiczenia warsztatowe umiejętności trenerskich, metody nauczania tematyki zarządzania projektami w odniesieniu do Wytycznych Kompetencji Indywidualnych IPMA (ICB 4), metody i narzędzia

Praca domowa (przygotowanie prezentacji na wybrany temat z ZP)

 2 sesja

15 czerwca 2019

9:00-18:00

AGILE

Szczegółowy program wkrótce

 

16 czerwca 2019

9:00-18:00

 Szczegółowy program wkrótce

 3 sesja   egzamin*

29 czerwca 2019

9:00-18:00

30 czerwca 2019

9:00-18:00

 Egzamin Train-The-Trainer

   a) 40 minutowe prezentacje na wybrany wcześniej temat z zakresu Wytycznych Kompetencji        Indywidualnych IPMA (ICB 4) + informacja zwrotna od egzaminatorów

   b) egzamin ustny indywidualny – pytania z zakresu zarządzania projektami i prowadzenia zajęć z ZP

 * wszystkie zajęcia oraz egzamin trenerski prowadzone w języku polskim;

 

Inwestycja 5000 zł (+ 23% VAT) za szkolenie z egzaminem. Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, catering podczas szkolenia (przerwy kawowe i lunch). Cena nie obejmuje noclegu i kosztów dojazdu uczestnika.

Każdy uczestnik, który weźmie udział w szkoleniu i zaliczy egzamin, otrzyma stosowne zaświadczenie.

Osobom, które ukończą szkolenie, zaliczą egzamin trenerski oraz spełnią warunki określone dla Autoryzowanych Trenerów, IPMA Polska zaproponuje podpisanie umowy o współpracę. 

http://www.ipma.pl/jak-uzyskac-licencje-ati

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać drogą mailową na adres: katarzyna.rudzka@ipma.pl

Płatność za szkolenie na podstawie wystawionej faktury proforma należy uiścić po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu dokumentów i spełnieniu wymagań wejściowych.  

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Kontakt:

Wioletta Kastrau

Dyrektor ds. rozwoju produktów i usług IPMA Polska

wioletta.kastrau@ipma.pl

tel. 600509129

 

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia