Koła naukowe


  Międzywydziałowe Koło Naukowe Project Management na Politechnice Gdańskiej

  www.pm.pg.gda.pl

 

 
Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami SGH
 

 


 Koło Naukowe Project Management Group na Politechnice Wrocławskiej

 

 


© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia