Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) przyznany stowarzyszeniu IPMA Polska

We wrześniu 2014 roku Stowarzyszenie IPMA Polska uzyskało Znak Jakości Małopolskich Standardów Edukacyjno – Szkoleniowych.

Znak jakości MSUES przyznawany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Centrum Zapewnienia Jakości Kształcenia w Małopolsce. Otrzymują go instytucje szkoleniowe, które pozytywnie przeszły zewnętrzny audyt, będący ostatnim etapem procesu weryfikacji pod kątem spełniania MSUES. Znak jakości jest gwarancją wysokiej jakości usług, jakie świadczy wyróżniona instytucja szkoleniowa – potwierdza zgodność oferty z potrzebami i oczekiwaniami Klientów, przygotowanie merytoryczne i metodyczne trenerów, rzetelność przekazywanych treści oraz różnorodność form nauczania. Dzięki Znakowi Jakości MSUES IPMA Polska dołączyła do grona instytucji, w których można realizować bony szkoleniowe w ramach realizowanych szkoleń.


Więcej informacji o Znaku Jakości MSUES na stronie: http://wup-krakow.pl/aktualnosci/2013/10/znak-jakosci-dla-instytucji-szkoleniowych/ 

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia