Akademia Zarządzania Projektami w Przemyśle – warsztaty w KGHM

W dniach 4-5 marca 2020 roku odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie w ramach Akademii Zarządzania Projektami w Przemyśle (AZP-P), którego organizatorem była IPMA Polska, a gospodarzem spółka KGHM Polska Miedź S.A.

AZP-P zrzesza spółki przemysłu ciężkiego, a głównym celem spotkań jest dzielenie się doświadczeniami oraz wiedzą w zakresie skutecznego realizowania projektów według światowych standardów IPMA.

Udział w marcowym spotkaniu wzięli m.in. przedstawiciele Partnerów Akademii: Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, KGHM Polska Miedź SA oraz Polskiej Grupy Górniczej SA.

W pierwszym dniu odbyły się dwa bloki warsztatowe: Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w projekcie - poprowadzony przez Krzysztofa Witkowskiego oraz Motywowanie i komunikacja z interesariuszami - poprowadzony przez Izabellę Małkiewicz. Zajęcia zostały przeprowadzone w specjalnie utworzonych grupach stanowiących odwzorowanie zespołu projektowego, aby jak najlepiej oddać atmosferę i ducha pracy projektowej. Każdy zespół po przeprowadzonym ćwiczeniu prezentował wynik swoich prac, dzieląc się dodatkowo spostrzeżeniami i uwagami z pracy bieżącej oraz odnosząc się do najlepszych praktyk wypracowanych w każdej z firm.

Drugi dzień upłynął pod znakiem wizyt studyjnych na dwóch obiektach przemysłowych KGHM S.A.: Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most oraz Huta Miedzi Legnica. Każdej z grup zaprezentowany został konkretny projekt realizowany na danym obiekcie. Zaprezentowano poszczególne fazy realizacji, omówiono najistotniejsze z punktu widzenia kierownika projektu trudności i wyzwania w prowadzonym procesie. Kolejnym, bardzo cennym doświadczeniem dla wszystkich uczestników wizyt była możliwość zobaczenia projektu oraz skonfrontowanie pewnych wyobrażeń z realnym przedsięwzięciem.

Ostatnim elementem wydarzenia było podsumowanie dwóch dni pracy i podzielenie się wnioskami, zarówno przez trenerów, jak i przedstawicieli poszczególnych firm. Ustalono także, że kolejne spotkanie z cyklu AZP-P odbędzie się w czerwcu, a gospodarzem będzie Polska Grupa Górnicza S.A.

Firmy zainteresowane przystąpieniem do AZP prosimy o kontakt azp@ipma.pl

 

 

Fot. Beata Ilnicka