Poziom IPMA-D

Certified Project Management Associate

 IPMA Poziom D: Certified Project Management Associate (Certyfikowany       Specjalista ds. Zarządzania Projektami)

 

 Wymagania wejściowe: doświadczenie nie jest wymagane. Kandydat powinien     posiadać wiedzę z zakresu Elementów Kompetencji związanych z zarządzaniem   projektami. 


Certyfikat jest przyznawany na 5 lat. Po tym czasie certyfikowany project manager może złożyć aplikację o przedłużenie wazności certyfikatu o kolejne 5 lat. (Szczegóły w zakładce Recertyfikacja). 

Opłata certyfikacyjna:

- 1 000 zł netto (+ 23% VAT)

Członkom IPMA Polska przysługuje rabat 5%

Każda osoba spełniająca wymogi formalne (przesłane dokumenty zgłoszeniowe + uiszczona opłata) otrzymuje dostęp do platformy ipma-student.pl. Użytkownicy portalu mają możliwość przystąpienia do 2 quizów w ramach kursu 4D-DEMO.

Egzamin DEMO IPMA-D zawiera pytania dot. tylko 5 kompetencji, czas egzaminu jest proporcjonalnie krótszy.

 

IPMA Polska oferuje - wraz z certyfikatem - przyznanie bezpłatnego 12 miesięcznego członkostwa. Oferta dotyczy wyłącznie osób, które w momencie aplikowania do certyfikacji nie mają statusu członka IPMA Polska. 


UWAGA!! NOWE ZASADY CERTYFIKACJI IPMA!

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowym systemem certyfikacji IPMA, według Wytycznych Kompetencji Indywidualnych IPMA ICB4. Osoby, które rozpoczęły procedurę certyfikacji przed tym terminem, będą mogły wybrać dotychczasowy lub nowy system egzaminowania. Również osoby uczestniczące w cyklu szkoleniowym rozpoczętym przed 2 listopada br., np. w Autoryzowanych Jednostkach Szkoleniowych IPMA Polska, mają możliwość wybrać dotychczasowy lub nowy system egzaminowania. Okres przejściowy w procesie egzaminowania kończy się z dniem 30 czerwca 2019 roku. Po tej dacie będzie obowiązywał tylko nowy system certyfikacji oparty na ICB4.0.

 

Dokumenty zgłoszeniowe wg nowych wytycznych ICB4 do pobrania:

W uzupełnieniu do ICB4, dla lepszego zrozumienia systemu certyfikacji IPMA na poziomie D oraz poprawy przejrzystości, jednoznaczności i obiektywności systemu, opracowano Przewodnik dla Kandydatów do certyfikacji IPMA-D (pobierz).

Zapraszamy do pobrania pliku: "Międzynarodowe Przepisy Certyfikacji IPMA do oceny osób indywidualnych w Zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami (ICR4)". [pobierz] Dokument ten zawiera wyciąg przepisów i wytyczne dla kandydatów do certyfikacji IPMA wg wytycznych ICB4.

Zachęcamy także do zapoznania się z Kanonem Wiedzy - uzupełnieniem Wytycznych Kompetencji Indywidualnych IPMA - ICB 4.0. w obszarze każdego Elementu Kompetencji i Kluczowych Wskaźników Kompetencji 

 

© 1999 - 2019 IPMA Polska | Realizacja: resMedia