Terminy certyfikacji

Terminy certyfikacji

Poziom certyfikacji: Poziom D
Data egzaminu Miastoikona sortowania Lokalizacja Termin zgłoszeń Termin płatności
2019-12-17 10:00 Warszawa 2019-12-03 2019-12-10
Poziom certyfikacji:
Poziom C
Poziom B
Poziom A
Data egzaminu Miastoikona sortowania Lokalizacja Termin zgłoszeń Termin płatności
2019-12-14 09:00 Łodź 2019-11-25 2019-12-07

UWAGA: rezygnację z uczestnictwa w konkretnej sesji certyfikacyjnej należy zgłosić najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu. Rezygnacje, które wpłyną po tej dacie nie będą brane pod uwagę i będą skutkowały 100% obicążeniem kandydata kosztami poniesionymi przez biuro IPMA Polska-CERT. Wyjątek stanowi nagła, ciężka choroba (pobyt w szpitalu, itp.) udokumentowana oficjalnym  zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby (zwolnienia lekarskie ZLA na druku L4).

 

© 1999 - 2019 IPMA Polska | Realizacja: resMedia