Certyfikacja

International Project Management Association (IPMA) jest światową organizacją non-profit, wspierającą rozwój dyscypliny project management. IPMA zrzesza 57 stowarzyszeń członkowskich z całego świata.

International Project Management Association Polska (IPMA Polska) jest częścią International Project Management Association (IPMA) jako jedyna polska organizacja członkowska.

Rodzina IPMA obejmującą kilkadziesiąt organizacji narodowych z całego świata współpracuje w tworzeniu i ugruntowywaniu uniwersalnego standardu kompetencji w zarządzaniu projektami. Stowarzyszenie IPMA Polska podpisało umowę z IPMA dotyczące walidacji programów kwalifikacji i kompetencji oraz prowadzi wielopoziomowy program certyfikacji w zarządzaniu projektami. Od 2002 r. przeprowadza certyfikację, wydając globalnie uznawane certyfikaty IPMA.

IPMA aktywnie promuje na całym świecie zarządzanie projektami wśród organizacji i grup interesu. Przyczynia się do wzrostu prestiżu profesji kierownika projektu poprzez certyfikację, przyznawanie nagród dla zespołów projektów i osób indywidualnych oraz wydawanie licznych publikacji na temat zarządzania projektami.

Uniwersalny, 4-stopniowy system certyfikacji IPMA został opracowany jako proces ciągłego udoskonalania i rozwijania kompetencji project managera. Każdy kolejny stopień tego systemu łączy w sobie zweryfikowane kompetencje oraz rozwój samoświadomości.

Poziomy certyfikacji tworzą odpowiednią strukturę dla kształtowania ścieżek kariery oraz organizacyjnych modeli dojrzałości, a także dla programów rozwoju personelu pojedynczych osób, firm i innych organizacji.

Podstawą 4-stopniowego systemu certyfikacji IPMA w Polsce są Narodowe Wytyczne Kompetencji IPMA (NCB). NCB opisuje 46 elementów kompetencji profesjonalnego zarządzania projektami, a także określa wiedzę i doświadczenie wymagane od project managerów na każdym z czterech poziomów certyfikacji.

NCB dostępne jest zarówno w wersji książkowej, jak i elektronicznej. Można je także nieodpłatnie pobrać TUTAJ.

Ocena kandydata obejmuje 3 obszary kompetencji: behawioralne, techniczne oraz kontekstualne. Na ocenę składają się: samoocena kandydata, rozmowa indywidualna oraz wynik egzaminu pisemnego.

Uwzględnienie cech osobowości kandydata czyni certyfikację IPMA wyjątkową.

System certyfikacji umożliwia pracodawcy a także firmie dobranie właściwego project managera do odpowiedniego projektu, w oparciu o mocne strony kandydata