Łódzka Grupa Regionalna rozwiązała problemy przy użyciu "Open Space Technology"

W dniu 9 października 2018 roku, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, odbył się „Open Space”, którego moderatorem była Angelika Karbowa - członkini Rady Łódzkiej Grupy Regionalnej IPMA Polska, testerka oprogramowania rozwijająca się pod względem zwinnego zarządzania projektami.

Spotkanie składało się z dwóch części. W pierwszej Prowadząca zaznajomiła uczestników warsztatu z metodyką „Open Space Technology” tj. przybliżyła poszczególne etapy prowadzenia dyskusji, określiła role uczestniczących oraz zaprezentowała dokumenty, które powstaną na jej zakończenie.

W drugiej części seminarium przybyłe osoby zostały podzielone na trzy grupy, które przy wykorzystaniu „Open Space Technology” dyskutowały na wybrane przez siebie tematy m. in. w zakresie identyfikacji i minimalizacji ryzyka w projekcie, sposobach na efektywne prowadzenie spotkania zespołu projektowego czy też zarządzania czasem.
Z przeprowadzonych dyskusji, zgodnie z przyjętą metodyką, zostanie sporządzony raport, który przesłany zostanie do uczestników spotkania.

Dziękujemy za przybycie, ogromne zaangażowanie i podzielenie się swoimi doświadczeniami. Mamy nadzieję, że spotkanie przybliżyło wszystkim metodykę „Open Space Technology”, którą można wykorzystać w swojej pracy, a poruszone tematy stały się inspiracją do dalszych rozważań.

Na zakończenie przeprowadzona została ankieta ewaluacyjna: 100% osób uznało, że spotkanie spełniło oczekiwania, a 75% chce wrócić za miesiąc.

Mając na uwadze powyższe, Rada Łódzkiej Grupy Regionalnej IPMA Polska nie zwalnia tempa prac!


Zgodnie z zapowiedzą, w listopadzie zostanie zorganizowane szkolenie, które poprowadzi doświadczony trener z zakresu internal & employee PR.

Brzmi interesująco? Szczegóły już niedługo Stay tuned 

Rada Łódzkiej Grupy Regionalnej IPMA Polska

Pamiętajcie, że Łączy Nas Projekt!
#LaczyNasProjekt #LGRIPMA #promujelodzkie