Podsumowanie spotkania Łódzkiej Grupy Regionalnej

W dniu 4 lipca 2018 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się II spotkanie seminaryjne Łódzkiej Grupy Regionalnej IPMA. W spotkaniu wzięło udział blisko 50 sympatyków zarządzania projektami, ponadto prowadzony był streaming za pośrednictwem kanału ŁGR na Facebook’u.

Zaproszeni goście – Pan Tomasz Leśniowski (w zastępstwie Pana Stanisława Sroki) oraz Pan Tomasz Głuszkowski – zabrali głos w temacie ryzyka w zarządzaniu projektami. Pierwszy prelegent przedstawił korzyści płynące z zastosowania systemu Quick Response Manufacturing na przykładzie redukcji czasów zleceń realizowanych w przedsiębiorstwie TRANSSYSTEM S.A. Sp.k. W drugiej części wykładu uczestnicy zostali zaznajomieni z możliwościami ograniczenia ryzyka w zarządzaniu projektami przy wykorzystaniu funkcjonalności MS Excel.

Na zakończenie wywiązała się dyskusja, prelegenci odpowiadali na pytania zainteresowanych osób.

W trakcie seminarium wręczono certyfikaty IPMA-D tym samym powiększając grono kierowników projektów z uprawnieniami IPMA, serdecznie gratulujemy pozytywnych wyników na egzaminie!

Autor: Sebastian Jabłoński