Studium Menedżerskie Zarządzanie Projektami z certyfikacją IPMA

Zarządzanie projektami jest podejściem w biznesie, które zwiększa efektywność pracy poprzez realizację założonych celów i skonstruowanych planów. To również narzędzie motywowania zespołów ludzkich do pracy poprzez przydzielanie zadań
i krótkie horyzonty czasowe ich realizacji. Łatwiejsza i skuteczniejsza kontrola realizacji projektu przyczynia się do uzyskania pozytywnych rezultatów w działalności gospodarczej.

Praktyczna wiedza, warsztaty umiejętności menedżerskich oraz skuteczne techniki podnoszenia efektywności pracy
i konkurencyjności - program dla menedżerów projektów, osób pracujących w projektach, przedsiębiorców
i właścicieli firm oraz wszystkich pragnących nabyć umiejętności nowoczesnego zarządzania w biznesie.

Dlaczego Studium Menedżerskie Zarządzanie Projektami?

 1. Studium realizowane we współpracy i pod patronatem International Project Management Association Polska
 2. Program szkolenia:
 • Obejmuje 88 godzin zajęć prowadzonych przez trenerów IPMA oraz będących wykładowcami Uniwersytetu Łódzkiego
  z doświadczeniem zawodowym w realizacji projektów
 • Jest potwierdzony zgodnością z wymaganiami międzynarodowej certyfikacji IPMA®
 • Przygotowuje uczestników do egzaminu certyfikacyjnego:

D - Certified Project Management Associate lub C -Certified Project Manager

 • Zawiera egzamin próbny D
 1. Zajęcia odbywają się w piątki (17:00-20:15) oraz w soboty (09:00-16:00) – 8 zjazdów – w budynku Wydziału Zarządzania UŁ.
 2. Praktyczne doświadczenie w połączeniu z niezbędną do zdania egzaminu wiedzą
 3. Cena: 3 700 PLN brutto – możliwość dofinansowania kosztów szkolenia i egzaminu dla pracowników
  z sektora MŚP*
 4. Możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego IPMA w Łodzi – cena 1 230 PLN brutto
 5. Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie: http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/rekrutacjawz/RekrutacjaWZ/Szkolenia/Zarz%C4%85dzanieprojektami/tabid/2858/language/pl-PL/Default.aspx

https://youtu.be/ou9eTxG6wYg - Studium menedżerskie Zarządzanie Projektami z certyfikatem IPMA na Wydział Zarządzania UŁ rozwija kompetencje zarządzania projektami.

Rozwój kompetencji z zakresu:

 • Zarządzania zespołem projektowym
 • Wyznaczania celów i analizowania opłacalności projektów
 • Planowania projektu
 • Wyznaczania cyklu życia projektu i realizacji modelu fazowego
 • Współpracy z Interesariuszami projektu
 • Zarządzania projektami metodą EV
 • Zarządzania jakością, dokumentacją i konfiguracją projektu
 • Zarządzania ryzykiem projektu

 

*Szczegółowe informacje związane z ubieganiem się
o dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów studium
i egzaminu znajdziecie Państwo na stronie: www.przepisnarozwoj.eu
lub pod numerem telefonu: +48 515-352-170

 

Kontakt:

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, p.117

Aneta Żak, tel.: 42 635 53 68, e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl

Uczestnicy zdobywają wiedzę niezbędną do zdania egzaminu certyfikacyjnego IPMA oraz praktyczne umiejętności poprzez udział w:

 • Dyskusjach i analizie przypadków
 • Pracy w zespołach zadaniowych
 • Dzieleniu się zdobytym doświadczeniem
  z pozostałymi uczestnikami szkolenia
 • Rozwiązywaniu przykładowych zadań egzaminacyjnych

 

 

ZałącznikWielkość
ZP_harmonogram zajęć (2).pdf165.52 KB

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia