Współpraca z BCC

IPMA Polska jako organizacja, której celem jest szerzenie dobrych standardów zarządzania projektami, nawiązała współpracę ze Studenckim Forum Business Centre Club. W ramach trwającego Zjazdu odbywającego się w Łodzi, przedstawiciele Łódzkiej Grupy Regionalnej, Monika Kostrzewska (koordynator Young Crew w Łodzi, manedżer produktu HRP Excellence) oraz Witold Buraczyński (praktyk biznesu HRP Excellence) dla uczestników zjazdu przeprowadzili grę symulacyjną w obszarze zarządzania projektami. Celem gry było uwidocznienie potrzeby stosowania standardów zarządzania projektami w obrębie realizowanych projektów. Gra była podsumowaniem trwającego 2-dniowego zjazdu, w ramach którego uczestnicy poszerzali swoją wiedzę i umiejętności z obszarów: zarządzania zespołem; logistyki wydarzeń; pozyskiwania partnerów dla projektów; promocji i relacji z mediami.

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia