"Change Management" - seminarium tematyczne

Data: 
2012-09-25 18:30 - 21:00
Szanowni Państwo,

Mazowiecka Grupa Regionalna IPMA Polska zapraszają na kolejne seminarium tematyczne związane z zarządzaniem projektami.

Zarządzanie Zmianą w projektach – nowa kompetencja Project Managera?

Jak można skorzystać z rozwoju Change Management na świecie

25.09.2012 godzina 18:30, TP S.A. Tower, ul. Twarda 18, Warszawa

 

OPIS SEMINARIUM

„To nie organizacje się zmieniają, zmieniają się ludzie w organizacji” – to proste stwierdzenie ilustruje dość oczywistą prawdę, że sukces każdego projektu zależy nie tylko od kwalifikacji tych, których go wdrażają, ale przede wszystkim od tego, czy menedżerowie i pracownicy, których dotyczą rezultaty projektu przyjmą nowy sposób pracy. Wdrożenie systemu IT, reorganizacja, połączenie firm, zmiany w systemie motywacyjnym, dobór pracowników do nowych struktur, wdrożenie nowej strategii – sukces biznesowy wszystkich tych projektów zależy od tego, czy ludziom będzie „chciało się chcieć”.

 

Warsztat skierowany jest do kadry zarządzającej i managerów realizujących projekty, które mają istotny wpływ na ludzi w organizacji. Zarządzanie zmianą, chociaż w praktyce realizowane od dawna, jest stosunkową nową dziedziną wiedzy, jeśli chodzi o ustrukturyzowane i całościowe podejście do wdrażania zmian w „miękkiej” (ludzkiej) sferze projektów. Zintegrowanie zarządzania zmianą i zarządzania projektami pozwala znacząco zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu wdrażanych projektów. W efekcie przekłada się to na wymierne korzyści biznesowe, poprzez:

 • Zmniejszenie oporu wobec zmian w trakcie prowadzenia projektów silnie oddziaływujących na pracowników,
 • Wyłonienie liderów zmian, którzy pociągną za sobą innych i budują wiarygodność projektu w całej organizacji,
 • Zwiększenie się zaangażowania pracowników w toczące się w firmie zmiany.

Przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

 • Na czym polega powiązanie pomiędzy zarządzaniem zmianą i zarządzaniem projektami
 • Jakie są kluczowe czynniki sukcesu i porażki projektów zmian – na podstawie międzynarodowych badań PROSCI, prowadzonych od 1997 roku oraz doświadczeń BPI Group
 • W jaki sposób można zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu dzięki zarządzaniu ludzkimi aspektami projektu
 • Jak Project Managerowie i zarządzający mogą doskonalić swoje kompetencje w zakresie zarządzania zmianą, wykorzystując tworzące się międzynarodowe standardy – czym jest ACMP i jakie daje korzyści

Prelegent:

Krzysztof Ogonowski
Prezes BPI Polska, części BPI Group, wiodącej firmy w zakresie restrukturyzacji i wdrażania zmian,

Kluczowe obszary doświadczenia

 • Prowadzenie projektów transformacji organizacyjnej, doradztwo dla Zarządów w zakresie wdrażania zmian w przedsiębiorstwach
 • Doradztwo w zakresie zarządzania zmianą w projektach dla zarządzających portfelem projektów i Project Managerów
 • Zarządzanie zmianą i projektami – licencjonowany Trener PROSCI Change Management, członek – założyciel Association of Change Management Professionals, odpowiedzialny za rozwój ACMP w Europie i w Polsce
 • Wsparcie w rozwoju indywidualnym kadry menedżerskiej i zespołów – coach ICC
 • Wykładowca na studiach Podyplomowych w SGH w zakresie zarządzania projektami i zarządzania zmianą

Realizował projekty dla takich organizacji, jak: PLL LOT, Polkomtel, Telekomunikacja Polska, ENERGA Elektrownie Ostrołęka, Electricite de France, Grupa BOT (Polska Grupa Energetyczna), Grupa Dalkia, Orbis S.A., Warbud, Budimex, Bank BPH oraz PKO-BPH, SYGNITY, Grupa ENEA, Alstom Power, Conforama, Zelmer, Altadis, Wyborowa, Centrum Nauki Kopernik.

 

 

 

Agenda spotkania:

 1. 18:30   -  Przywitanie                             – przedstawiciel Rady MGR IPMA Polska          (5 minut)
 2. 18:35   -  Prelekcja                                – Krzysztof Ogonowski                                  (90 minut)
 3. 20:05   -  Pytania i dyskusja                    – uczestnicy                                                (15 minut)
 4. 20:20   -  Zakończenie                            – uczestnicy                                                (10 minut)
 5. 20:30   -  21:00 - Czas na networking 

 

W celu zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu prosimy o rejestrację, najpóźniej do 24.09.2012, na stronie spotkania w serwisie IPMA Polska www.ipma.pl

Informujemy, że LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

W związku z wymogami bezpieczeństwa obiektu, w którym odbywa się spotkanie oraz ochrony danych osobowych, osoby które nie zgłoszą się na spotkanie przez stronę IPMA Polska, nie będą mogły wziąć udziału w spotkaniu. W polu „Nazwa użytkownika” prosimy wpisać „Imię i nazwisko”.

 

 

Zapraszamy!

Signups closed for this Artykuł grupy regionalnej