Mazowiecka Grupa Regionalna zaprasza na prelekcję pt. "Organizacja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym”.

Czy podjąłbyś się zorganizowania imprezy o zasięgu ogólnopolskim, prowadzonej jednocześnie w 281 miastach, dla ponad 60 tysięcy uczestników?

Jeśli masz wątpliwości, to zapraszamy Cię na prelekcję pt. "Organizacja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym”.

Prelekcja będzie wyjątkową okazją do spotkania i wysłuchania menedżera, który brał udział w organizowaniu i zarządzaniu ogromnym wydarzeniem z początku marca br., jakim był Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”.

Historia biegu jest następująca: w 2013 grupa pasjonatów i działaczy społecznych postanowiła zorganizować „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego. Pierwsza edycja biegu miała charakter survivalowy a wzięło w niej udział 50 uczestników. Rok później, bieg zaczął nabierać rozpędu i został przeniesiony w miejsce znane z późniejszych edycji w Warszawie – Park Skaryszewski. Pobiegło wtedy 1500 biegaczy! Od 2015 bieg ma charakter ogólnopolski i na stałe wpisuje się w kalendarz wydarzeń biegowych. Obecnie Tropem Wilczym to:

 

W trakcie spotkania dowiemy się „z pierwszej ręki” o ramach projektu i najważniejszych zadaniach, strukturze zespołu i zasobach, ryzykach, wykorzystanych szansach.

Prelegent skupi na przedstawieniu projektu przez pryzmat organizacji społecznej, mocnych i słabych stronach przedsięwzięcia, ograniczonym budżecie i rozproszonym zespole, który dzieli swój czas pomiędzy zaangażowanie w projekt a pracę zawodową.

Prelekcja jest skierowana przede wszystkim do osób zainteresowanych praktycznym zarządzaniem dużym projektem o zasięgu ogólnopolskim.

Prowadzący spotkanie:

Tomasz Staszewski – studiował fizykę na Uniwersytecie Warszawskim, następnie związał się z firmą telekomunikacyjną. Zbudował i kierował działem projektów odpowiadając za wdrożenia strategiczne. Porzucił korporację dla 3-go sektora. Specjalizuje się w zarządzaniu organizacją i zasobami ludzkimi. Instruktor harcerski. Prezes Zarządu Fundacji Wolne Dźwięki. Mąż uroczej żony i czwórki dzieci.

Agenda spotkania:

1.  18:00 - 18.05 - Przywitanie uczestników prelekcji

2.  18:05 - 19.35 - Prelekcja

3.  19:35 - 20.00 - Pytania i dyskusja, networking

 

Miejsce spotkania:

Centrum Biznesowe Ogrodowa 58

ul. Ogrodowa 58

piętro IV, sala MADRYT

00-876 Warszawa

 

Termin spotkania:

Środa,  28 marca, 2018, Godz. 18:00 – 20:00

 

Udział w prelekcji jest bezpłatny.