Podsumowanie prelekcji zorganizowanej przez MGR IPMA Polska w dniu 7 marca 2017r.

Tytuł prelekcji: „"3C-Collaboration Model jako koncepcja organizacji pracy zespołu".
Termin prelekcji: 7 marca 2017

Miejsce prelekcji: Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58, ul. Ogrodowa 58 Warszawa
Prowadzący: Łukasz Sienkiewicz


Na początku swojego wystąpienia, Łukasz przedstawił sylwetkę prawdziwego “Scrum Master’a”, oraz opowiedział o swoich doświadczeniach z przejmowaniem projektu i zabawną sytuacją z tym związaną. Ze wstępu wiemy, że “prawdziwy Scrum Master” to dobrze zbudowany osobnik, dzierżący oręż, znad ramienia którego zerkają kruki (Zarząd), w pobliżu czai się czarna pantera (Klient) a do nóg podczepione są gronostaje (Członkowie Zespołu). Po tym humorystycznym wstępie, prelegent opowiedział o historii powstania manifestu zwinnego wytwarzania oprogramowania. Odniósł się do 17 sygnatariuszy jako osób nadal aktywnych zawodowo i naukowo. Polecił pogłębianie wiedzy na temat Agile wprost z blogów czy materiałów publikowanych przez te 17 znamienitych osób.

Następnie, prelegent przeszedł do omawiania poszczególnych postulatów manifestu zwinnego wytwarzania oprogramowania. Wraz z audytorium udało się uchwycić sens poszczególnych postulatów.

W kolejnym kroku Łukasz zaproponował ponowne spojrzenie na oryginalne postulaty i zwrócenie uwagi na poszczególne słowa i ich znaczenie w języku angielskim. Prelegent starał się przekonać, że czasem wnikliwe spojrzenie na słowa może przyczynić się do lepszego zrozumienia sensu poszczególnych postulatów. Powtórnej interpretacji zostały poddane między innymi słowa: individuals, comprehensive, responding, collaboration. Na bazie tego ostatniego prelegent przygotował i przedstawił model 3C-Collaboration, który pomaga zrozumieć Teorię Kolaboracji, z perspektywy Członka Zespołu, Przedstawiciela Klienta, czy Koordynatora Procesu. Prezentacja modelu została poprzedzona wprowadzeniem do modelowania, ze szczegółowym wyjaśnieniem roli poszczególnych elementów modelu (aktorów, relacji).

W trakcie prezentacji, szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyła się część dotycząca różnych rodzajów odpowiedzialności, ciążących na dostawcy usług (rozumianych tutaj jako Zespół Wytwóryczy + Scrum Master) jak i możliwych formach kontraktowania takich prac. Pojawiła się żywa dyskusja jak filozofia propagowania przez zwinne podejście sprawdza, czy też sprawdzi się w Polskich realiach.

Po części głównej wystąpienia nastąpiło badanie ankietowe.

Po wystąpieniu, część uczestników zostało i podczas luźnej rozmowy Łukasz wyjaśniał, jaka strategia realizacji jest najlepsza do projektów gdzie prace wytwórcze są wykonywane zgodnie z wytycznymi Agile Manifesto.

 

Linki do blogów, artykułów i wideo wspominanych podczas prezentacji:

- “Agile is dead”, Pragmatic Dave Thomas (sygnatariusz)- https://www.youtube.com/watch?v=a-BOSpxYJ9M

- “Martin Fowler Blog”, Martin Fowler (sygnatariusz)- https://martinfowler.com/

- “The Lean Mindset”, Poppendieck.llc (Agile Alliance Founding Board) - http://www.poppendieck.com 

- Lista artykułów dotyczących tematyki Agile, Łukasz D. Sienkiewicz - https://scholar.google.com/citations?user=9AVJG3QAAAAJ&hl=pl

- Seria artykułów o analizie manifestu zwinnego wytwarzania oprogramowania - http://akademiazyciawkorporacji.pl/manifest-agile-czyli-co-sie-pod-tym-kryje-czesc-i/

- Blog o zarządzaniu projektami - http://everymanagershould.com

- Profil Linked-IN prelegenta: https://www.linkedin.com/in/lukaszsienkiewicz/