Prelekcja organizowana przez Mazowiecką Grupę Regionalną IPMA Polska

Data: 
2017-03-07 18:00

Mazowiecka Grupa Regionalna IPMA Polska organizuje prelekcję na temat zwinnych metodyk zarządzania projektami.

 

Termin prelekcji: 7 marca 2017 (wtorek) o godz. 18.00

Miejsce prelekcji: Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58, ul. Ogrodowa 58 Warszawa

Tytuł prelekcji: „3C-Collaboration Model” jako koncepcja organizacji pracy zespołu

Wstęp wolny.


Spotkanie poprowadzi pan Łukasz Sienkiewicz, CEO & Managing Partner w Sandstream Development, członek Zarządu IPMA Polska, v-ce Przewodniczący DGR IPMA Polska, trener, specjalista w zakresie praktycznego testowania teorii zwinnych technik organizacji Zespołów rozproszonych, doktorant UE we Wrocławiu.

Na bazie swoich komercyjnych doświadczeń oraz w ramach pracy naukowej, Łukasz Sienkiewicz opracował model relacji w procesie zwinnego wytwarzania oprogramowania ujęty z perspektywy teorii kolaboracji (ang. Collaboration). Jest to nowe podejście do budowania świadomości zrównoważonego rozwoju (ang. sustainability) w projektach, w oparciu o 3C-Collaboration Model.

Prelekcja jest skierowana do Kierowników Projektów/Liderów Zespołów/Scrum Masterów.

Program prelekcji:

  • Szczegółowe omówienie czterech postulatach manifestu zwinnego tworzenia oprogramowania, na bazie „poprawionego” tłumaczenia (analiza lingwistyczna).  
  • Prezentacja modelu relacji  w procesie zwinnego tworzenia oprogramowania opartego na 3CCollaboration Model i teorii kolaboracji (ang. Collaboration), na przykładzie   zespołu pracującego zgodnie z wytycznymi metody SCRUM.
  • Wiele praktycznych przykładów dotyczących szeroko rozumianego pojęcia „Agile”, na bazie nowo zdobytej wiedzy o kolaboracji i towarzyszących jej relacjach w kontekście:
  1. organizacji pracy zespołu,
  2. współpracy pomiędzy zespołami,
  3. negocjacji kontraktów z klientem:

    - łatwiejszy  sposób  wyjaśnienia klientowi dlaczego podejście zwinne ma sens i jest korzystne dla obu stron,

    - zmiany/zapisy w kontraktach dotyczące uelastycznienia podejścia do zakresu kontraktowanej pracy,

  4. budowania modeli kompetencyjnych poszczególnych członków zespołu wytwórczego.

 

Po prelekcji Uczestnicy zostaną poproszeni o anonimowe wypełnienie ankiety badawczej dotyczącej omawianych zagadnień.