Relacja ze spotkania Mazowieckiej Grupy Regionalnej - „Programy w praktyce”.

W dniu 20 lutego 2018r. Mazowiecka Grupa Regionalna zorganizowała spotkanie pt. „Programy w praktyce”.

Z uwagi na warsztatowy charakter spotkania, liczba uczestników była ograniczona do 18 osób.

Zarządzanie programem jest trudnym zadaniem: wielu praktyków uważa, że jest trudniejsze niż zarządzanie portfelem projektów. Zapewne z tego powodu wszystkie miejsca na warsztat zostały zarezerwowane w ciągu kilku godzin od momentu publikacji zaproszeń na spotkanie.

Uczestnicy spotkania mieli okazję wziąć udział w ćwiczeniu dotyczącym oceny krytycznych czynników sukcesu prezentowanych projektów. Okazało się, że wielu z nas miało zupełnie odmienne zdanie odnośnie oceny sukcesu programu. Coś, co przez jednych z nas było uznawane za porażkę, inni wskazywali jako sukces.

Kolejnym omawianym tematem była ocena interesariuszy programu: kogo należy informować, czyje potrzeby zaspokajać przede wszystkim, na kim się koncentrować? Dalej mieliśmy okazję poznać struktury zarządzania programem projektów: strukturę pożądaną i struktury, z jakimi spotkali się  prowadzący zajęcia. Okazuje się, że projekt można skazać na porażkę już na etapie formowania struktury zarządzania programem.

Mieliśmy też okazję zapoznać się, jak rozumiany jest w praktyce harmonogram programu: okazuje się, że harmonogramy są niekompletne, oderwane od realiów realizacyjnych i kompletnie niezarządzalne.

Podobnie w wielu programach wygląda sprawa zarządzania jakością i oceną postępów programu. Pokazano nam przykłady, gdzie w programach ograniczono się do deklaracji jakości produktów i prezentacji polityki jakości, a zabrakło chęci/energii na konkretne działania i pracę nad upowszechnieniem świadomości zapewnienia jakości dostarczanych produktów. Miary zaś są ustanawiane są na bieżąco, wybiórczo i na zamówienie, kiedy trzeba pokazać sukces programu.

Niestety, zabrakło czasu, aby prowadzący warsztat przedstawili swoje doświadczenia z wdrożeń programów projektów. Tę brakującą część nadrobimy w czasie odrębnego warsztatu, który zorganizujemy jeszcze w tym roku.

Warsztaty prowadziło dwoje praktyków, prowadzących obecnie własną działalność jako konsultanci: pani Ewa Litmanowicz i pan Zbigniew Łabaj.

Pani Ewa Litmanowicz to Manager z wieloletnim stażem: pełniła stanowiska zarządcze w obszarach operacyjnym, administracyjnym, handlowym, sprzedaży i obsługi klienta, a doświadczenie międzynarodowe zdobyła będąc dyrektorem przedstawicielstwa zagranicznego.

Pan Zbigniew Łabaj jest menedżerem z kilkunastoletnim stażem: był kierownikiem operacyjnym, dyrektorem operacji, dyrektorem przedstawicielstwa na kraj i na obszar wielu krajów.  Współpracował z wieloma firmami w branżach lotniczej i lotniskowej, nieruchomości komercyjnych, telekomunikacji.

Gościny na spotkanie użyczyło nam Centrum Konferencyjno-Biznesowe Ogrodowa 58 w Warszawie.