Seminarium Mazowieckiej Grupy Regionalnej

Data: 
2013-06-26 18:00 - 20:30

Rada Mazowieckiej Grupy Regionalnej IPMA Polska zaprasza Państwa na seminarium

Prowadzenie projektów badawczych i prac rozwojowych w obszarze obronności i bezpieczeństwa Państwa

Termin: środa 26 czerwca 2013r., godzina 18:00

Miejsce: ul. Twarda 18, Warszawa (budynek TP S.A. Tower)Zakres seminarium

  1. Ramy prawne i organizacyjne dla prac badawczo-rozwojowych w omawianym obszarze.
  2. Metodologiczne podstawy zarządzania projektami badawczymi i pracami rozwojowymi na bazie doświadczeń z realizacji projektów w obszarze obronności i bezpieczeństwa Państwa.
  3. Wybrane aspekty komercjalizacji wyników prac.

Seminarium poprowadzi pani Agnieszka Hankus-Kubica.

Agnieszka Hankus-Kubica ukończyła z wyróżnieniem  Zarządzanie i Dowodzenie w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Od momentu ukończenia studiów jest doktorantem w Zakładzie Innowacji i Technologii Informacyjnych w  Wydziale Zarządzania i Dowodzenia AON. Wyróżniona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w Projekcie adresowanym do doktorantów prowadzących w ramach pracy doktorskiej innowacyjne badania naukowe w obszarach uznanych za szczególnie istotne dla rozwoju Województwa Mazowieckiego, których rezultaty mogą w sposób praktyczny zostać zastosowane i wdrożone. Prowadzi badania dotyczące opracowania metodologii prowadzenia projektów badawczych i prac rozwojowych w obszarze obronności i bezpieczeństwa Państwa.

Brała czynny udział w ponad dwudziestu siedmiu pracach badawczych z zakresu automatyzacji procesu dowodzenia, systemów wspomagania decyzji, procesów i procedur zarządzania oraz w przygotowaniu i realizacji dwudziestu czterech projektów rozwojowych z obszaru obronności i bezpieczeństwa Państwa z udziałem wiodących na rynku podmiotów naukowych oraz przemysłowych w tym w pracach międzynarodowych zespołów badawczych m.in. Polish-Swiss Research Programme: na temat  National Project Management Standard for ICT Projects. STE (Science - Tool-box - Empowerment) oraz Europejskiej Agencji Obrony.

Współzałożyciel oraz Prezes Zarządu CMGI Sp. z o.o., zajmującej się inicjowaniem, przygotowaniem oraz realizacją projektów badawczo-rozwojowych, komercjalizacją rozwiązań naukowych oraz świadczeniem usług consultingowych w obszarze obronności i bezpieczeństwa Państwa. Specjalista ds. Badań i Rozwoju w Wojskowych Zakładach Łączności nr 1 S.A.

Agenda spotkania

  1. 18:00 - 18.05   - Przywitanie  uczestników prelekcji
  2. 18:05 - 19.35   - Prelekcja
  3. 19:35 - 19.50   - Pytania i dyskusja
  4. 19:50 - 20.00   - Zakończenie
  5. 20:00 - 20:30   - Czas na networking 

W celu zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu, prosimy o rejestrację najpóźniej do 25.06.2013 na stronie spotkania w serwisie IPMA Polska www.ipma.pl

Informujemy, że LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

W związku z wymogami bezpieczeństwa obiektu, w którym odbywa się spotkanie, oraz ochrony danych osobowych, osoby które nie zgłoszą się na spotkanie przez stronę IPMA Polska, nie będą mogły wziąć udziału w spotkaniu. W polu „Nazwa użytkownika” prosimy wpisać „Imię i nazwisko”.

Lokalizacja

TP SA Tower
Twarda 18
Warsaw
Poland

Signups closed for this Artykuł grupy regionalnej