Spotkanie Mazowieckiej Grupy Regionalnej SPMP "Redukowanie kosztów jest proste (pod warunkiem, że się wie jak to zrobić)".

Redukowanie kosztów jest proste (pod warunkiem, że się wie jak to zrobić).

29.09.2011 godzina 18:15, TP S.A. Tower (Sala Spinacz – na parterze), ul. Twarda 18, Warszawa

Każda firma redukuje koszty. Z reguły jednak nie przynosi to spodziewanych rezultatów lub jest powodem ogromnego stresu wśród pracowników. Redukowanie kosztów nigdy nie będzie przyjemne ale może być sensowne i skutecznie poprawiające kondycję przedsiębiorstwa. Tematyka wystąpienia obejmie:

  • 5 przyczyn zbyt wysokich kosztów.

Wysoki poziom kosztów nie jest winą jednego człowieka. Przyczyny leżą głębiej. Na tyle głęboko, że proste działania na rzecz redukcji kosztów ponoszą porażki. W czasie spotkania dowiemy się dlaczego tak jest i co należy robić w praktyce, żeby wygrać batalię o koszty. Przeanalizowane zostaną również porażki by przestrzec przed ich powtórzeniem.

  • 5 obszarów potencjału redukcji kosztów.

Obszary w których udaje się znaleźć największe pola poprawy są z reguły takie same. Podczas prelekcji zostanie omówionych 5 najistotniejszych obszarów oraz przyczyny dlaczego tak jest.

  • 26 największych "dziur" którymi pieniądze wyciekają z firmy.

Na bazie praktyki projektów zrealizowanych w 20 firmach Prelegent przedstawi listę 26 największych "dziur", którymi pieniądze wyciekają z firmy.

 Wystąpienie niewątpliwie zainteresuje właścicieli i osoby zarządzające firmami, jak również uzmysłowi innym osobom odpowiedzialnym za wykonywanie swoich zadań – gdzie szukać usprawnień.

Prowadzący:

Roman Wendt – Interim manager, praktyk skutecznego wdrażania zmian.

Posiada portfolio 19, zakończonych sukcesem, projektów biznesowych, które zrealizował w Polsce oraz w krajach Europy Centralnej.

Dzięki doświadczeniu zebranemu w trakcie swojej kariery stał się ekspertem z zakresu zarządzania zmianą i networkingu co znalazło wyraz w opublikowaniu trzech książek: "Profesjonalny networking, czyli kontakty, które procentują"(2005), "Interim management w Polsce" (2010),  oraz "Zarządzanie zmianą w polskiej firmie" (2010).

Wykłada w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Jest  założycielem i członkiem zarządu Stowarzyszenia Interim Managers.

Agenda spotkania:

  1. 18:15   -  Wprowadzenie                         – przedstawiciel Rady MGR SPMP                          (ok. 5 minut)
  2. 18:20   -  Prelekcja/warsztat                   – Roman Wendt                                                   (ok. 60 minut)
  3. 19:20   -  Pytania i dyskusja                    – uczestnicy                                                        (ok. 25 minut)
  4. 19:45   -  Zakończenie                            – podsumowanie                                                  (ok. 5 minut)

W celu zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu prosimy o rejestrację, najpóźniej do 28.09.2011

Serdecznie zapraszam!

Z poważaniem,

Krzysztof Krzyżanowski

Przewodniczący MGR SPMP

Signups closed for this Artykuł grupy regionalnej