Zwinne metodyki zarządzania projektami - seminarium praktyczne

Data: 
2013-03-21 18:00 - 20:30

Szanowni Państwo,

Rada Mazowieckiej Grupy Regionalnej IPMA Polska zaprasza Państwa na kolejne seminarium z cyklu seminariów poświęconych zwinnym metodykom zarządzania projektami.

26 lutego (wtorek):        metodyki zwinne

 teoria

seminarium otwarte – odbyło się

21 marca (czwartek):     metodyki zwinne

 praktyka

seminarium otwarte

13 kwietnia (sobota):     metodyki zwinne

 warsztat

seminarium zamknięte dla
członków IPMA z opłaconą składką

 

Temat: Agile i Tradycyjne Zarządzanie Projektami: „wojna światów” czy konwergencja?

Termin: czwartek 21 marca 2013 r., godzina 18:00

Miejsce: ul. Twarda 18, Warszawa (budynek TP S.A. Tower)

Spotkanie skierowane jest do osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę na temat praktycznego zastosowania zwinnych metod zarządzania projektem w połączeniu z tradycyjnymi metodami i podejściami.  Prezentowane doświadczenia stanowić będą inspirację do wypracowania własnego podejścia do zarządzania projektami, łączącego najlepsze elementy obu tych podejść.

 

Tematyka seminarium:

 1. Podstawowe charakterystyki zwinnego (APM – Agile Project Management) i tradycyjnego zarządzania projektami (TZP)
 2. Biznesowy punkt widzenia na projekty w organizacji oraz model wielowymiarowego projektowego środowiska biznesowego
 3. Modele zarządzania projektami i modele cyklu życia projektu, uwzględniające zarówno metody  tradycyjne (TZP), jak i spektrum podejść zwinnych
 4. Przykłady praktycznej integracji tradycyjnych i zwinnych metod zarządzania projektami w różnych firmach i w odniesieniu do różnych aspektów projektowego środowiska biznesowego
 5. Nietypowe zastosowania tradycyjnych i zwinnych metod zarządzania projektami
 6. Zwinna retrospektywa - podsumowanie i wnioski dotyczące stosowania metod zwinnych i tradycyjnych

 

Seminarium poprowadzą Arkadiusz Biernat oraz dr Jerzy Stawicki.

Arkadiusz Biernat jest menedżerem portfela projektów w Banku Handlowym, Citigroup. Jest odpowiedzialny za pracę kilkunastoosobowego zespołu realizującego portfel projektów IT w zakresie korporacyjnej bankowości transakcyjnej w międzynarodowym środowisku pracy. Specjalizuje się w szybkiej realizacji celów biznesowych w oparciu o technologie informacyjne jak i wspieraniu biznesu w wyborze takich inwestycji IT, które przyniosą największe korzyści.

W Banku Handlowym od 2003 r. Wcześniej pracował w Industrial & Financial Systems Poland, gdzie wdrażał systemy klasy ERP na rynku polskim (Gerling, Akzo Nobel Inks, Kongskilde), jak i w Wielkiej Brytanii (Swindon Pressings Limited/Grupa BMW).

Dr Jerzy Stawicki – dyrektor zarządzający i właściciel firmy doradczo-szkoleniowej JS PROJECT. Doradza i prowadzi szkolenia w obszarach zarządzania projektami, programami i portfelem projektów, a także budowania PMO i organizacji projektowej.  Ekspert w zakresie standardu PMBOK® Guide oraz metody Łańcucha Krytycznego i TOC, a także metod zwinnych oraz praktycznych zastosowań tych podejść w projektach.

Wcześniej w okresie 1995-2003 roku pracował w SAP Polska, gdzie m.in. pełnił funkcję kierownika projektów wdrożeniowych SAP i Consulting Managera odpowiadając za metodyki i technologie wdrożeniowe oraz za kierowanie zespołem konsultantów logistycznych. Jednocześnie realizował przeglądy projektów w ramach SAP Review Program i był z ramienia SAP członkiem Komitetu Sterującego kilku projektów wdrożeniowych (TVP SA, NFOŚiGW). Wcześniej był kierownikiem projektów wdrożeniowych i konsultantem w ICL Poland oraz Siemens-Nixdorf.

Agenda spotkania:

 1. 18:00 - 18.05       - Przywitanie  uczestników prelekcji
 2. 18:05 - 19.35       - Prelekcja
 3. 19:35 - 19.50       - Pytania i dyskusja
 4. 19:50 - 20.00       - Zakończenie
 5. 20:00 - 20:30       - Czas na networking 


W celu zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu, prosimy o rejestrację najpóźniej do 20.03.2013 na stronie spotkania w serwisie IPMA Polska.

Informujemy, że LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

 

W związku z wymogami bezpieczeństwa obiektu, w którym odbywa się spotkanie, oraz ochrony danych osobowych, osoby które nie zgłoszą się na spotkanie przez stronę IPMA Polska, nie będą mogły wziąć udziału w spotkaniu. W polu „Nazwa użytkownika” prosimy wpisać „Imię i nazwisko”.

Lokalizacja

Budynek TP S.A. Tower
Twarda 18 mazowieckie
Warszawa
Poland

Signups closed for this Artykuł grupy regionalnej

Lokalizacja

Javascript is required to view this map.