Podsumowanie Szkolenia z Komunikacji w zespole Podkarpackiej Grupy Regionalnej

W dniu 8.09.2018 roku odbyło się 6 godzinne szkolenie dla aktywnych członków Podkarpackiej Grupy Regionalnej z Komunikacji w zespole poprowadzone przez Pana Marcina Opasa.

Szkolenie było podzielone na część teoretyczną, w trakcie której dowiedzieliśmy się czym jest komunikacja, jakie są jej rodzaje, jakie są modele komunikacyjne oraz jakie bariery możemy napotkać przy nieaktywnym komunikowaniu się.

W części praktycznej uczestnicy szkolenia wcielili się w role strażaków i rozegrali grę komunikacyjną opartą o 4 różne scenariusze. Po każdym scenariuszu następowała rozmowa mająca na celu pokazanie mocnych oraz słabych stron komunikacji.

Po skończonym szkoleniu odbyły się wybory do zarządu Podkarpackiej Grupy Regionalnej na kolejną kadencję. W wyniku przeprowadzonych wyborów przewodniczącą została Pani Agnieszka Jędrusik, a jej zastępcami Pani Katarzyna Kuryłowicz oraz Pani Katarzyna Pacyna.

W imieniu swoim jak i całego zarządu serdecznie dziękuje Panu Marcinowi za przeprowadzenie szkolenia, poświęcony czas oraz podzielenie się doświadczeniem, które z pewnością wykorzystamy przy aktywnym komunikowaniu się.

Kolejne spotkanie Podkarpackiej Grupy Regionalnej już w listopadzie, bliższe informacje zostaną udostępnione na stronie IPMA.

 

Agnieszka Jędrusik

Przewodnicząca Podkarpackiej Grupy Regionalnej IPMA Polska

 

 

© 1999 - 2019 IPMA Polska | Realizacja: resMedia