Relacja ze spotkania Podkarpackiej Grupy Regionalnej

W dniu 14 listopada 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu spotkania z projektami, tym razem wyjątkowo w czwartek.

Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali prelekcji Pana Stanisława Grochmala, wieloletniego
nauczyciela akademickiego w PWSZ w Krośnie pt. Społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR - szczyt marzeń i osiągnięć, czy zaledwie preludium???

W czasie 2 godzinnego spotkania przedstawiono główne założenia CSR w świetle etyki biznesu oraz prowadzenia przedsiębiorstwa. Prelekcja Pana Stanisława podparta była licznymi przykładami na podstawie jego bogatego doświadczenia.
Po prelekcji odbyła się dyskusja z pytaniami do prowadzącego.

Zapraszam na kolejne spotkanie w lutym!

Agnieszka Jędrusik
Przewodnicząca Podkarpackiej Grupy Regionalnej