Pokaz SMARTmebli

12 czerwca 2018 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się pokaz SMARTmebli dedykowany dla przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, instytucji z regionu zachodniopomorskiego wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Zachodniopomorskiej Grupy Regionalnej dr Rafał Szymański. Natomiast szkolenie z obsługi prototypów mebli poprowadzili: pan Krzysztof Lechniak – instruktor aktywnej rehabilitacji, oraz pani Ewa Kochańska - Lechniak – pełnomocnik Fundacji Aktywnej Rehabilitacji Region Zachodniopomorski.

W wydarzeniu wzięli udział Przedstawiciele organizacji i instytucji, tj.:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie,

- Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni,

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza",

- Dom Pomocy Społecznej Broniewskiego,

- Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Obserwacje w obszarze zgodności realizacji projektu z wytycznymi IPMA Polska, dotyczącymi realizacji projektów badawczo-rozwojowych pod opieką koordynatora ds. badawczych projektu pani Agnieszki Matuszczak prowadzą członkowie kół naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego: LogUS - Patrycja Tuńska i Przemysław Wilczański, oraz Członkinie ZGR IPMA Polska i Koła Naukowego Projekt – Paulina Fedorowiat, Irena Wójcik i Katarzyna Szydłowska.

 

 

© 1999 - 2019 IPMA Polska | Realizacja: resMedia