Honorowy Patronat Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE nad XXII Konferencją IPMA Polska

Z rzyjemnością informujemy, że Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE objął Honorowym Patronatem XXII Konferencję IPMA Polska

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w Programie Ramowym Horyzont 2020. Zadaniem KPK jest informowanie o konkursach, organizowanie dni informacyjnych, seminariów, konferencji, prowadzenie strony internetowej, przygotowywanie publikacji i biuletynów. Dla bardziej zaawansowanych beneficjentów proponuje pogłębione usługi konsultacyjne, bezpośrednie doradztwo w zakresie przygotowania wniosków oraz mentoring.

Działania KPK PB UE w Programie Horyzont 2020 są wspomagane przez 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych mieszczących się w największych ośrodkach akademickich i kilkanaście Branżowych Punktów Kontaktowych ulokowanych przy Polskich Platformach Technologicznych i kluczowych klastrach. Pomocą służy kilkudziesięciu wysokiej klasy ekspertów posiadających wiedzę z zakresu programów sektorowych, jak i budowy konsorcjów, prowadzenia negocjacji, przygotowania wniosków projektowych, lobbingu, koordynacji i rozliczeń formalno-finansowych projektów. Istotne wsparcie można otrzymać również w przypadku rozwiązywania problemów prawnych, własności intelektualnej, pozyskania kredytów i uczestnictwa w dedykowanych programach rozwoju technologii bazujących na partnerstwie publiczno-prywatnym.

KPK PB UE dokłada wszelkich starań, aby świadczyć usługi na najwyższym, profesjonalnym poziomie. Wykorzystuje cały potencjał i wieloletnie doświadczenie dotyczące prowadzenia unijnej polityki i mechanizmów wsparcia dla obszaru badań, rozwoju technologii i innowacji. Eksperci KPK wnieśli swój znaczący wkład w budowę Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), przygotowanie kolejnych programów ramowych – 6PR, 7PR i Horyzontu 2020 – oraz przygotowanie i implementację funduszy strukturalnych. W okresie działania KPK zorganizowano ponad 1500 spotkań, dni informacyjnych i warsztatów, udzielono ponad 70 000 konsultacji oraz opublikowano ponad 250 materiałów wydawniczych.