Największe wyzwanie firm? Zarządzanie projektami!

Aż 61% przedsiębiorców uważa, że największym wyzwaniem w prowadzeniu biznesu jest skuteczne i efektywne zarządzanie projektami – wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Maconomy wśród przedstawicieli branż usługowych.

Projekt wyzwaniem

W obliczu nękającego światową i europejską gospodarkę kryzysu i braku stabilności firmy przykładają coraz większą uwagę do poprawiania jakości działań zarządczych. Obok efektywnego gospodarowania zasobami ludzkimi, kapitałem a także infrastrukturą, coraz większą rolę odgrywa zarządzanie projektami. To właśnie w nim aż 61% przebadanych przedsiębiorców upatruje największe wyzwanie, które przed nimi stoi. Dzięki systemowemu podejściu i wykorzystaniu nowoczesnych metod, oferowanych przez coraz to bardziej zaawansowane systemy informatyczne, 81% badanych chciałaby skrócić czas potrzebny do realizacji danego projektu.

Jak podołać wyzwaniu?

Tematyka skutecznego zarządzania projektami jest bardzo szeroka. Rozciąga się od specjalistycznej wiedzy, opierającej się na różnych metodykach, po zaawansowane narzędzia wykorzystywane do optymalizacji wykorzystania zasobów, synchronizacji wiedzy czy komunikacji wewnątrz grupy projektowej. Wszystkie te elementy łączą się dając kumulatywny efekt w postaci sukcesu w projekcie.

Ludzie czy cel? Odwieczny dylemat

W realizacji projektów manager bardzo często musi balansować pomiędzy orientacją na ludzi a orientacją na zadanie. Można dbać o dobrą atmosferę w zespole albo niezmiennie dążyć do osiągnięcia celu i założonych wskaźników. Ale czy na pewno trzeba decydować się na któryś z tych dwóch elementów? Dobry manager zawsze będzie w stanie zachować równowagę pomiędzy tymi dwoma czynnikami. Wspomniane badania wskazują, że przedsiębiorcy widzą konieczność uzyskania lepszych wyników w obu tych obszarach: 58% dostrzega potrzebę lepszego zarządzania ludźmi i podobny odsetek (64%) uważa, że powinni podnieść rentowność oraz efektywność prowadzonych projektów. „Zwiększająca się świadomość odnośnie konieczności implementacji metod zarządzania projektami sprawia, że coraz więcej polskich firm obserwuje mniejszy dysonans pomiędzy oczekiwaniami początkowymi a efektami końcowymi wdrożeń” twierdzi Krzysztof Krzyżanowski, członek zarządu stowarzyszenia IPMA Polska. 

***

IPMA Polska to organizacja non-profit obecna na polskim rynku od 1999 roku, zrzeszająca profesjonalistów oraz instytucje działające w obszarze zarządzania projektami. Głównym celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska doświadczonych kierowników projektów, ale również kształcenie studentów i młodych kierowników projektów (Young Crew). Działania Stowarzyszenia to również organizacja konferencji i seminariów, spotkań w regionach, a także networking. IPMA Polska oferuje również certyfikację na czterech poziomach zaawansowania potwierdzającą kompetencje i wiedzę profesjonalnego Project Managera. To jedyne Stowarzyszenie w Polsce działające w strukturach International Project Management Association, międzynarodowej organizacji  promującej zarządzanie projektami, http://www.ipma.pl.

Dodatkowych informacji udziela:

Michał Misztal, Agencja JUSTA PR, e-mail: m.misztal@justapr.pl, tel. kom. 530 441 450

/strong

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia