Nowa odsłona certyfikacji IPMA!

 

Zmieniające się otoczenie biznesowe, rola projektów, programów i portfeli w firmach i organizacjach, rola kierowników projektów i osób zarządzających programami i portfelami projektów – czynniki te stały się inspiracją do zmian w systemie certyfikacji IPMA 4-LC. W obowiązującym od 2018 r. nowym standardzie ICB4.0, na którym bazuje system certyfikacji, uwzględniono wszystkie konieczne aktualizacje. Standard ten został zrewidowany i rozszerzony między innymi w zakresie kompetencji technicznych  np. znacznie precyzyjniej określono wskaźniki mierzenia efektów pracy. Również większy nacisk został położony na kompetencje behawioralne co wynika ze wzrostu znaczenia roli kierownika projektu działającego niejednokrotnie przy bardziej złożonych, wielokulturowych projektach wymagających większej elastyczności. Współcześnie rolą kierowników projektów jest nie tylko „dowiezienie” celu projektu na czas i w terminie, lecz również branie pod uwagę wpływu swoich działań na środowisko i społeczeństwo, jak również umiejętność elastycznego dopasowania się do zmian otoczenia oraz wymogów klienta. Szczególny nacisk został położony na zrównoważony rozwój (ang.  sustainability), zastosowanie metod zwinnych (ang. Agile methods) oraz zapewnienie zgodności realizowanych projektów np. z normami prawnymi (ang. compliance).

Korzyści dla kandydatów:

  • system kwalifikacji kandydatów do certyfikacji na poziomie IPMA-B i IPMA-A będzie lepiej dopasowany do ich doświadczenia dzięki podziałowi na domeny: Projekt, Program, Portfel,
  • możliwość szybszego dostępu do wyników egzaminów dzięki elektronicznemu systemowi egzaminowania na poziomie D,
  • większa spójność systemu certyfikacji i badanych kompetencji z wymaganiami otoczenia biznesowego,
  • zgodność z nowym, międzynarodowym standardem wytycznych kompetencji ICB4.0.

 

Już od 2 listopada 2018 r. starujemy z nowymi egzaminami.

Dołącz do grona osób certyfikowanych zgodnie z nowym systemem. Przekonaj się, że warto.

Na stronie https://ipma.pl/certyfikacja-ipma/wazne-zmiany-w-systemie-certyfikacji-ipma_n3553 zamieściliśmy szczegółowe informacje dotyczące nowego systemu certyfikacji.

Dowiedz się jak będą wyglądały egzaminy i co konkretnie uległo zmianie.

© 1999 - 2019 IPMA Polska | Realizacja: resMedia