Ogłaszamy wyniki Konkursu Project Master!

W tym roku konkurs cieszył się niezwykłą popularnością. Zgłoszono wyjątkowo dużo prac w każdej z kategorii. Jury miało naprawdę trudne zadanie, żeby wyłonić Zwycięzców ponieważ poziom prac był naprawdę wysoki. Stąd wiele przyznanych wyróżnień w poszczególnych kategoriach prac.

Wszystkim Laureatom i Wyróżnionym serdecznie gratulujemy! Życzymy wielu sukcesów w pracy naukowej i życiu zawodowym w obszarze zarządzania projektami! 

Nagrody zostaną wręczone podczas Seminarium PM Edukacja, które odbędzie się 7 listopada w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Szczegóły wydarzenia: https://konferencja.ipma.pl/pm-edukacja/

WYNIKI KONKURSU PROJECT MASTER

Zwycięzca w kategorii najlepsza praca licencjacka - Pan Mateusz Szymborski, Politechnika Warszawska, tytuł pracy: Wspomaganie planowania i harmonogramowania projektów narzędziami ICT w przedsiębiorstwach projektowych”

Zwycięzca w kategorii najlepsza praca magisterska - Pani Joanna Krzyszowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, tytuł pracy: „Kontrakty w zarządzaniu projektami”

Zwycięzca w kategorii najlepsza praca podyplomowa - Pan Krzysztof Baranowski, Politechnika Warszawska, tytuł pracy: „Realizacja projektu SISP-2 (System Informacyjny Statystyki Publicznej-2) jako element składowy programu "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji"

Zwycięzca w kategoriinajlepsza praca doktorska - Pan Marcin Chomicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, tytuł pracy: „Znaczenie i rozwój kompetencji polskich kierowników projektów informatycznych”

Dodatkowo Kapituła Konkursu wnosiła o wyróżnienie następujących prac:

W kategorii prace licencjackie:

Pani Iwona Magdziak, Uniwersytet Gdański, tytuł pracy:"Determinanty zastosowania Scrum jako zwinnej metodyki zarządzania projektami"

Pan Kacper Ochocki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, tytuł pracy: "Budowanie zespołów projektowych w organizacjach studenckich i kołach naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu"

Pani Daria Szajer, Politechnika Rzeszowska, tytuł pracy: "Świadomość polskich startupowców na temat metodyk zarządzania projektami"

Pani Klaudia Szlązak, Politechnika Warszawska, tytuł pracy: "Wspomaganie zarządzania ryzykiem projektów narzędziami ICT w przedsiębiorstwach projektowych"

Pani Natalia Zdunek, Politechnika Warszawska, tytuła pracy: "Wspomaganie zarządzania portfelem projektów narzędziami ICT w przedsiębiorstwach projektowych"

W kategorii prace magisterskie:

Pani Paulina Borowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, tytuł pracy: "Analiza ryzyka realizacji projektu lokalnej kolei drezynowej w gminie Alwernia"

Pani Monika Maciejewska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, tytuła pracy: "Analiza potrzeb interesariuszy PMO na podstawie studium przypadku przedsiębiorstwa XYZ"

Pani Dagmara Piasecka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, tytuł pracy: "Rola reputacji w sukcesie projektu ogólnopolskiego na przykładzie szlachetnej paczki"

Pan Przemysław Plichta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, tytułpracy: "Analiza wykonalności projektu deweloperskiego w Warszawie"

Pan Waldemar Sobiecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, tytuł pracy: "System e-learningowy wykorzystujący metodykę SCRUM w procesie zarządzania projektami informatycznymi"

W kategorii prace podyplomowe:

Pani Natalia Caban, Uniwersytet Wrocławski, tytuł pracy: "Analiza informacji zwrotnej: kierownik projektu - pracownicy na przykładzie firmy usługowej"

Pan Michał Frączyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, tytuł pracy: "Wykorzystanie modelów BIM w zarządzaniu kosztami i ryzykiem w projektach budowlanych"

Pani Aleksandra Stasiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, tytuł pracy: "Risk assessment in planning of monoclonal antibody platform scale up from project management perspective"

Pan Artur Wojtaszek, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, tytuł pracy: "Zarządzanie projektami w relacji inwestor-projektant-generalny wykonawca w obszarze mieszkaniowych inwestycji budowlanych"

W kategorii prace doktorskie:

Pan Mateusz Trzeciak, Poltechnika Śląska, tytuł parcy: "Modelowanie ryzyka w Agile Project Management - APM"

Pan Krzysztfo Dziadek, Uniwersytet Szczeciński, tytuł pracy: "Model rachunkowości w zarządzaniu projektami europejskimi" 

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia