Pierwsza edycja KAMPUSU już za nami!

W dniach 5 – 7 grudnia 2018 roku w Hotelu Uroczysko**** SPA & Business  w Cedzynie odbyła się pierwsza edycja KAMPUSU zarządzania projektami organizowana przez pm2pm sp. z o. o.

Zgromadziła ona ponad 70 osób, które brały udział w specjalistycznych warsztatach, między innymi z obszaru ryzyka, agile w zarządzaniu projektami, zarządzania programem i portfelem projektów. W trakcie KAMPUSU miały miejsce także warsztaty motywacyjne oraz panel dyskusyjny dotyczący PMO i sukcesów jego wdrożenia w różnych organizacjach. Słuchacze mogli śledzić także relacje z wyprawy zdobywcy Korony Ziemi, Szczepana Brzeskiego w drodze na Mount Everest.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się gry wykorzystywane podczas warsztatów, zarówno
w konwencji tradycyjnej, jak też w środowisku online.

Pierwsza edycja KAMPUSU została objeta patronatem IPMA Polska.

Organizacja KAMPUSU jest odpowiedzią na potrzebę podnoszenia kompetencji kierowników projektów, dając równocześnie możliwość integracji i wymiany doświadczeń. Pozytywny odbiór wydarzenia wśród uczestników stał się motywacją do organizacji kolejnej edycji.

Już dziś zapraszamy na drugą edycję KAMPUSU zarządzania projektami, która odbędzie się w Cedzynie, w dniach 9 – 11 października 2019 roku. Szczegóły znajdują się pod linkiem: http://kampus.pm2pm.pl/

 

   

   

   

 

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia