Qvistorp w gronie Srebrnych Sponsorów XXII Konferencji IPMA Polska

Z radością informujemy, iż firma Qvistorp została kolejnym Srebrnym Sponsorem tegorocznej Konferencji IPMA Polska.

Qvistorp to firma FinTech łącząca bogate doświadczenie w dziedzinie finansów korporacyjnych, doradztwa biznesowego i tworzenia intuicyjnych rozwiązań software. Celem Qvistorp jest fundamentalna zmiana sposobu, w jaki korporacje oceniają inwestycje i strategie rozwoju.

Qvistorp jest spółką joint venture łączącą w sobie znaczące doświadczenie w dziedzinach oceny inwestycji, doradztwa biznesowego i tworzenia intuicyjnych rozwiązań software.

Misją firmy jest cyfryzacja i usprawnienie procesów planowania wydatków kapitałowych i strategii wzrostu, prowadzące do poprawy przejrzystości, decyzji opartych na kluczowych wskaźnikach KPI i wyższej stopy zwrotu z portfela.

Przed implementacją i pełnym skonfigurowaniem naszego produktu, zespół ściśle współpracuje z klientem w celu optymalizacji procesu oraz kluczowych wskaźników wydajności i wdrożeniem metodologii stosowanej do oceny nowych zamierzeń biznesowych.

Qvistorp Growth (QG) jest potężnym, internetowym rozwiązaniem do analizy nowych możliwości biznesowych i efektywnej alokacji kapitału w najlepsze przedsięwzięcia z portfeli projektów inwestycyjnych.