Studium menedżerskie "Zarządzanie projektami"

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w Studium Menedżerskim "Zarządzanie Projektami".

Miejsce: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Terminy szkolenia: 21.02.2020 do 18.04.2020 (w piątki: 17:00 - 21:00 oraz w soboty: 9:00 - 17:00)

Liczba godzin szkoleniowych: 88 godzin (8 zjazdów)

Program skierowany jest do menedżerów projektów, osób pracujących w projektach, przedsiębiorców i właścicieli firm oraz wszystkich pragnących nabyć umiejętności nowoczesnego zarządzania w biznesie.

Uczestnicy kursu będą rozwijać kompetencje z zakresu: zarządzania zespołem projektowym, wyznaczania celów i analizowania opłacalności projektów, planowania projektu oraz wyznaczania cyklu życia projektu i realizacji modelu fazowego. Dowiedzą się, jak współpracować z interesariuszami projektu, jak zarządzać jakością, dokumentacją i konfiguracją projektu, a także jego ryzykiem i poznają metodę EV.

Studium jest realizowane we współpracy i pod patronatem International Project Management Association Polska. Uczestnicy zdobywają wiedzę niezbędną do zdania egzaminu certyfikacyjnego IPMA oraz praktyczne umiejętności poprzez udział w dyskusjach i analizie przypadków, pracy w zespołach zadaniowych, dzieleniu się zdobytym doświadczeniem z pozostałymi uczestnikami szkolenia oraz rozwiązywaniu przykładowych zadań egzaminacyjnych.

Zdobądź kompetencje zarządzania projektami - zostań Certyfikowanym Menedżerem Projektów!

Więcej informacji i zapisy: TUTAJ