Walne Zebranie Delegatów 21.06.2018 Warszawa

Szanowni Państwo, Członkowie IPMA Polska

Działając na podstawie §17 Statutu International Project Management Association Polska, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów na dzień 21 czerwca 2018 roku (czwartek) o godzinie 15:30 (pierwszy termin) i o godzinie 15:45 (termin drugi) w Warszawie, w Warsaw Trade Tower, ul.Chłodna 51, piętro 32 (Centrum Konferencyjne Golden Floor). 

Lokalizacja i dojazd: http://www.wtt.pl/pl/location  (W pobliżu znajduje się hotel Ibis Centrum)

Planowany porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia – Pana Tomasza Leśniowskiego.

2.      Sprawdzenie liczby obecnych lub reprezentowanych Delegatów.

3.      Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta.

4.      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.      Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od stycznia 2017 do grudnia 2018.

6.      Zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia w roku 2017 (Sprawozdanie w załączniku).

7.      Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej nt. Sprawozdania Finansowego za rok 2017 oraz ze swojej dotychczasowej działalności.

8.      Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Komisji Rewizyjnej z wykonywania przez nich obowiązków.

9.      Głosowanie nad zatwierdzeniem zmian w Statucie IPMA Polska, przyjętym podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w dniu 16.11.2017r, zgodnie z wytycznymi sądu rejestrowego (Wykaz zmian w załączniku). 

10.    Przedstawienie sprawozdania Komisji Skrutacyjnej.

11.    Zakończenie Walnego Zgromadzenia Delegatów.

BARDZO WAŻNE!!! W razie planowanej nieobecności Delegata podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów, uprzejmie proszę o udzielenie pisemnego pełnomocnictwa do głosowania jednemu spośród Delegatów, którzy będą obecni na Zebraniu. Podpisane pełnomocnictwo należy przesłać w oryginale na adres Biura IPMA Polska (ul. Starościńska 1B lok. 3, 02-516 Warszawa). Przed wysłaniem pełnomocnictwa proszę o przesłanie skanu na adres biuro@ipma.pl  

Z uwagi na wymogi organizacyjne proszę o potwierdzenie uczestnictwa.

Łączę wyrazy szacunku,


Z upoważnienia Zarządu IPMA Polska,

Ewa Zawadzka

Dyrektor Generalny IPMA Polska

Członek Zarządu ds. Grup Regionalnych, PPEA i Konferencji

Tel. +48 668 48 75 98

 

ZałącznikWielkość
ZAWIADOMIENIE O WZD 06_2017.pdf252.7 KB
ZAPROSZENIE na WZD 06_2018.docx_.pdf212.11 KB
pełnomocnictwo delegata.doc269 KB
Lista delegatów IPMA Polska 2017-2019.pdf240.22 KB
01_IPMA_SF_rok_wprowadzenie 2017 (1).pdf186.13 KB
02_IPMA_SF_2017 BILANS (1).pdf96.16 KB
02_IPMA_SF_2017 INFORMACJA DODATKOWA (1).pdf121.13 KB
02_IPMA_SF_2017 RZIS (1).pdf75.76 KB

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia