Walne Zgromadzenie Delegatów IPMA Polska

W dniu 14 czerwca 2019 roku odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Delegatów IPMA Polska.
Podczas Zgromadzenia przyjęto Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok oraz przedstawiono działalność Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarówno Zarząd IPMA Polska, jak i Komisja Rewizyjna otrzymali od Delegatów absolutorium z wykonywanych obowiązków.
Podczas spotkania był również czas na dyskusję na temat rozwoju i dalszych kierunków działania Stowarzyszenia.

Wszystkich uczestnikom serdecznie dziękujemy za obecność, a nieobecnym delegatom - za przesłane pełnomocnictwa. 

© 1999 - 2019 IPMA Polska | Realizacja: resMedia