Wytyczne do publikacji Seminarium PM Edukacja 2018

Referaty w j. polskim lub j. angielskim, po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie (część B listy czasopism punktowanych MNiSW, 11 pkt. wg wykazu z 9 grudnia 2016 roku, ISSN 1641-3466).

Artykuł w j. polskim lub j. angielskim należy sformatować zgodnie z aktualnym szablonem ZN Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, który można pobrać ze  strony czasopisma (http://organizacjaizarzadzanie.blogspot.com/2013/02/formatka-artykuu.html).

Pełny tekst artykułu należy przesłać do 7 listopada 2018 roku, na adres katarzyna.rudzka@ipma.pl.

Objętość artykułu nie powinna przekraczać 0,5 arkusza wydawniczego.

Ad 1.) Projekty w gospodarce 4.0 (Industry 4.0)

Ad 2.) Standardy, metody, techniki zarządzania projektami

Ad 3.) Czynnik ludzki w zarządzaniu projektami

Ad 4.) Rozwój kompetencji w zarządzaniu projektami

Ad 5.) Przywództwo w zarządzaniu projektami

Ad 6.) Metody zwinne w zarządzaniu projektami

Ad 7.) Zarządzanie wiedza w projektach

Ad 8.) Zarządzanie ryzykiem w projektach

Ad 9.) Doskonałość w zarządzaniu projektami

Ad 10.) Rozwój kształcenia w zakresie zarządzania projektami

Koszt opublikowania refretau wynosi 300 zł

Dla osób, które wykupiły Pakiet Premium lub Gold na XXI Konferencję IPMA Polska publikacja jest bezpłatna.

Więcej informacji o Seminarium oraz rejestracja: TUTAJ

 

 

Koszt opublikowania referatu wynosi 300 zł.
Dane do przelewu: 
International Project Management Association Polska

 

ul. Starościńska 1 B lok. 3, 02-516 Warszawa

70 2490 0005 0000 4530 3840 0055

Tytuł przelewu: „Imię i nazwisko, publikacja PM Edukacja”

© 1999 - 2019 IPMA Polska | Realizacja: resMedia