IPMA-DAY na Uniwersytecie Zielonogórskim

22 marca 2019 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim członkinie IPMA Young Crew: Katarzyna Warcholak, Paulina Fedorowiat, Katarzyna Szydłowska poprowadziły jednodniowe szkolenie z zakresu zarządzania projektami.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez członków Europejskiego Forum Studentów AEGEE – Zielona Góra i Koło Naukowego Tworzenia i Zarządzania Projektami przy współpracy z IPMA Polska.

Po krótkiej  wprowadzającej części teoretycznej uczestnicy warsztatów wzięli udział w grze „Castra Romana” – współpraca w projekcje. Głównym celem gry było zaprezentowanie jak dzięki stosowaniu dobrych praktyk wzrasta efektywność pracy zespołu w projekcie. Gra Castra Romana uczy planowania, kontroli odchyleń od planu, przewidywania ryzyk oraz grupowego podejmowania decyzji w sytuacji presji czasowej. Uczestnicy warsztatów poznali specyfikę pracy w zespole projektowym oraz koncepcję planu bazowego i analizy odchyleń.

Wygrana drużyna otrzymała vouchery na egzamin IPMA-Student. Gratulujemy!