OKAZJA! Egzamin IPMA-Student wyjątkowo otwarty dla wszystkich studentów.

W odpowiedzi na liczne zapytania ze strony studentów dotyczące certyfikacji IPMA-Student, Zarząd IPMA Polska podjął decyzję o rozszerzeniu grona osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student o studentów studiów wyższych I i II stopnia oraz studentów studiów podyplomowych spoza Uczelni z akredytacją IPMA-Student.

Teraz wystarczy udokumentować fakt studiowania lub ukończenia studiów w okresie nie późniejszym niż rok przed przystąpieniem do egzaminu IPMA-Student, złożyć aplikację i wnieść opłatę egzaminacyjną w kwocie 300 zł brutto do dnia 24 października 2018 r. W tytule przelewu prosimy wpisać: IPMA STUDENT OPEN.

Termin najbliższego otwartego egzaminu IPMA-Student - 7 listopada 2018 r. w SGH w Warszawie, podczas Seminarium PM Edukacja.

Studenci, po wniesieniu opłaty egzaminacyjnej, uzyskają do czasu egzaminu IPMA-Student dostęp do aplikacji Quiz IS na platformie e-learningowej IPMA-Student.pl. Celem Quizów IS jest nie tylko ocena wiedzy, ale również lepsze zrozumienie wymagań kompetencyjnych oraz budowanie kompetencji, dlatego każde pytanie i opcje odpowiedzi opatrzone są komentarzem ogólnym i szczegółowym, które są udostępniane wraz z wynikiem testu. Uczestnicy Quizu IS otrzymują informację zwrotną o wyniku wyrażonym w % poprawnych odpowiedzi, udzielonych i poprawnych odpowiedziach, z wyjaśnieniem dlaczego dany wybór jest błędny oraz ogólnym komentarzem dotyczącym każdego pytania i całkowitego wyniku.

Zachęcamy do skorzystania z wyjątkowej okazji uzyskania certyfikatu IPMA-Student.

Wypełnij formularz: https://goo.gl/forms/xhatFXITbKn8ReCG2

Więcej informacji na temat certyfikacji IPMA-Student znajduje się na portalu IPMA-Student 

Kontakt:

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia